کلیدواژه‌ها = مدیریت کیفیت جامع
تعداد مقالات: 11
3. مدل بهینه عملکرد بانکی مبتنی بر TQM و ERM

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399

10.22034/jsqm.2020.256334.1260

علی افروزیان اذر؛ نادر رضایی؛ زهره حاجی ها؛ عسگر پاک مرام


5. روابط ساختاری بین مدیریت کیفیت جامع و چابکی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی

دوره 8، زمستان، زمستان 1397، صفحه 41-55

احسان مسعودی؛ حسین رضایی دولت آبادی


7. سنجش روابط علی بین رهبری معنوی و مدیریت کیفیت جامع در دو دانشگاه اصفهان و هرات

دوره 8، تابستان، تابستان 1397، صفحه 60-75

سید حمید رضا شاوران؛ سید هدایت اله داورپناه؛ مجتبی طاهری


11. بررسی نقش قابلیت نوآوری کسب وکار بر رابطه ی بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری محصول

دوره 4، تابستان، تابستان 1393، صفحه 64-79

رضا اسماعیل پور؛ محمدرحیم رمضانیان؛ طاهره پورشیخ آهندانی