راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله  فصلنامه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت:

جهت دریافت قالب نگارش مقاله، اینجا کلیک نمایید

 

جهت نگارش یک مقاله علمی، می‌بایست شامل قسمت‌ها و بخش‌های زیر ‌باشد:

 

1. عنوان 

2. چکیده 

3. کلمات کلیدی 

4. مقدمه 

5. پیشینه تحقیق 

6. مبانی نظری 

7. روش تحقیق

8. نتایج (یافته‌های تحقیق)

9. نتیجه‌گیری و پیشنهاد

10. مراجع 

11. ضمیمه 

12. موارد تکمیلی 

 

 توجه شود که بعضی از بخش‌های گفته شده  لزوما در همه مقالات وجود ندارند و وجود آنها به نوع مقاله بستگی دارد.

  


 

حتما نکات زیر را قبل از ارسال مقاله را بررسی نمایید.

 1- قبل از ارسال مقاله حتما فرم تعهدنامه دانلود (از قسمت اطلاعات نشریه » دریافت تعهدنامه) و پر گردد و به‌همراه مقاله در سایت نشریه بارگذاری شود. 

2- مشخصات نویسنده یا نویسندگان  (به زبان فارسی و لاتین).

3- نام نویسندگان برای هر مقاله از سه نفر بیشتر نباشد.

4- چکیده از 300 کلمه تجاوز نکند.

5- واژه‌های کلیدی (3 تا 5 واژه) به زبان فارسی و لاتین.

6- معادل غیرفارسی «واژگان تخصصی» و «اسامی خاص» و همچنین توضیحات اضافی در موارد ضروری، در پانویس هر صفحه قرار گیرند.

7- اگر مقاله شامل عکس، جداول و گراف است نسخه‌ی اصلی هریک ارسال شود. جداول و نمودارها قابل ویرایش باشند.

8- منابع مورد استفاده شامل جدیدترین اطلاعات در زمینه موردنظر باشد. فهرست منابع به ترتیب الفبا و براساس رفرنس نویسی به روش APA باشد. (جهت راهنمای بیشتر درخصوص رفرنس نویسی به روش APA اینجا کلیک کنید)

6- نشریه در رد یا قبول و اصلاح مقاله‌ها اختیار تام دارد.

 

بخش مقاله

قلم فارسی

قلم انگلیسی

عنوان مقاله

B Nazanin پررنگ 16 دروسط سطر

Times New Roman 14 Bold

نام ونام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان

B Nazanin پررنگ 13 دروسطسطر

Times New Roman 11 Bold

متن چکیده

B Nazanin معمولی 11

Times New Roman 9 

واژگان کلیدی

B Nazanin معمولی 12

Times New Roman 10

عنوان اصلی بندها

B Nazanin پررنگ 12

Times New Roman 10

عنوان فرعی بندها

B Nazaninپررنگ 11

Times New Roman 9

متن پاراگراف‌ها

B Nazanin معمولی 12

Times New Roman 10

نمودار و جداول

B Nazanin معمولی10 دروسط سطر

Times New Roman 7

توضیحات ذیل نمودارها و جداول

B Nazanin پررنگ 10

Times New Roman 7

پاورقی فارسی

B Nazanin معمولی 9

Times New Roman 8