نظام مدیریت فناوری بستری برای استمرار و توسعه‌ی مدیریت کیفیت جامع‌ (مطالعه‌ی موردی شرکت صنام)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

کیفیت را می‌توان رکن اصلی بقا‌ در فضای کسب‌و‌کار دانست و مدیریت کیفیت جامع ساختار نظام‌یافته‌ای است که بر بهبود مستمر تمامی فعالیت‌های درونی یک سازمان تأکید می‌کند. از سویی مدیریت تکنولوژی در سازمان‌های پیشرو به‌عنوان یک ضرورت در دو سطح استراتژیک و عملیاتی شناخته‌شده است. در سطح استراتژیک، بیشتر تمرکز بر هم‌راستایی استراتژی کلان سازمان با استراتژی‌های عملیاتی و شناسایی فرایندها در برآورده‌سازی اهداف استراتژیک سازمان است. در سطح عملیاتی، تمرکز بر استفاده‌ی بهینه از منابع و سرمایه‌های صرف‌شده برای تکنولوژی، اطمینان از جاری‌شدن تکنولوژی در کسب‌وکار و استفاده‌ی بیشینه‌ای از تمامی ظرفیت‌های آن، آماده‌سازی سازمان و فرایندها و منابع انسانی برای جذب بیشینه‌ای تکنولوژی، جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها در گروه، هم‌افزایی بین ظرفیت‌ها و مزیت‌های تکنولوژیک، افزایش سرعت شناسایی، انتخاب، جذب و به‌کار‌گیری تکنولوژی‌های مورد نیاز سازمان است. جامع‌نگری فرایندهای سازمانی با توجه بر خروجی‌های مورد نیاز مشتری در توسعه‌ی اهداف سازمانی می‌تواند وجه اشتراک نظام مدیریت فناوری با مدیریت کیفیت جامع به‌حساب آید. از‌این‌رو در این تحقیق با پیاده‌سازی نظام مدیریت تکنولوژی در سازمان بر‌اساس مدل فال[1]، به شناسایی فرایندهای مؤثر در تحقق محصول در شرکت صنام پرداخته‌شده است و نقاط قوت و ضعف فرایندها شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج حاصله، نقاط بهبود مورد شناسایی قرار‌گرفته و راهکارهای بهبود در فرایند اجرایی، پیشنهاد‌شده است. همچنین به‌منظور صحه‌گذاری عملکرد، نتایج به‌دست‌‌آمده برای مدیران مربوطه ارائه و در‌نهایت مورد تأیید مدیران ارشد شرکت قرار گرفت. در پایان با توجه به کاربردی‌بودن مدل فال و فرایند به‌کار‌رفته در این تحقیق، پیشنهاد‌هایی برای به‌کارگیری این مدل به‌عنوان ابزاری برای نظام کیفیت جامع ارائه‌شده است. 

کلیدواژه‌ها