دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، شهریور 1402 
راهبردهای انتقال فناوری مبتنی بر استانداردهای زیست‌محیطی

صفحه 36-57

10.22034/jsqm.2023.401998.1504

الهام مقدم نیا؛ مریم بهی فر؛ میثم نازک تبار؛ مهدی برازجانی نژاد