کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
تکنیک عدم قطعیت خاکستری در محاسبه زمان استاندارد فعالیت‌های تعمیراتی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 61-88

10.22034/jsqm.2021.300294.1357

علی سلطان پور؛ سید حامد موسوی راد؛ ساسان تقی زاده؛ حمید نصرت آبادی


ارائه مدل جامع کاربردی تدوین استانداردهای واژگان با رویکرد ‏تحلیل هم‏واژگانی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 141-163

10.22034/jsqm.2021.284328.1322

احمدرضا شعاع حسنی؛ محمدرضا کریمی قهرودی؛ ابوالقاسم تقوایی؛ سعید روشن ضمیر