کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
تعداد مقالات: 6
1. تکنیک عدم قطعیت خاکستری در محاسبه زمان استاندارد فعالیت‌های تعمیراتی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400

10.22034/jsqm.2021.300294.1357

علی سلطان پور؛ سید حامد موسوی راد؛ ساسان تقی زاده؛ حمید نصرت آبادی


3. ارائه مدل جامع کاربردی تدوین استانداردهای واژگان با رویکرد ‏تحلیل هم‏واژگانی

دوره 11، شماره 1، بهار 1400، صفحه 141-163

10.22034/jsqm.2021.262446.1320

احمدرضا شعاع حسنی؛ محمدرضا کریمی قهرودی؛ ابوالقاسم تقوایی؛ سعید روشن ضمیر


6. ارائه‌ی الگوی پیشنهادی جهت استانداردسازی و اجرای مدیریت دانش در پروژه‌های تحقیقاتی- صنعتی

دوره 5، تابستان، تابستان 1394، صفحه 23-36

علی نیکبخت؛ فریدون اوحدی؛ مجید سبزه پرور