ارائه مدل جامع کاربردی تدوین استانداردهای واژگان با رویکرد ‏تحلیل هم‏واژگانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،تهران،ایران

3 مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

4 مدیریت سیاستگذاری علوم و فناوری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.22034/jsqm.2021.284328.1322

چکیده

برای تدوین یک واژه‏نامه به عنوان یک فعالیت و محصول زبان‏شناسی، بسته به زمینه تخصصی، دامنه کاربرد و بستر قابل بهره برداری، می‏توان از روش‏های مختلفی استفاده نمود. در این زمینه رویکردهای مختلفی وجود دارد که شاید به سادگی نتوان از یک روش واحد که دربردارنده نقاط مثبت و کلیدی همگی آن‏ها باشد جهت پیشبرد طرح اجرای تدوین واژه نامه تخصصی و موضوعی بهره برداری نمود. به عنوان مثال، سازمان بین المللی استاندارد (ایزو)، مجموعه دستورالعمل‏ها و راهنماهای بین‏ المللی در زمینه تدوین واژه‏نامه منتشر نموده است که در انطباق کامل با تمام مراحل روش‏های زبان‏شناسی نمی‏باشد، بلکه بخش حداقلی از قواعد زبان‏شناسی را به عنوان هنجار زبان شناختی الگوبردرای نموده و بسته به سطح اجرای تدوین محصول نهایی و با توجه به سطح گستردگی موضوع به عنوان حداقل الزامات می‏پذیرد و توصیه می‏نماید. در این پژوهش اکتشافی سعی شده است با مطالعه تطبیقی الزامات اولیه استانداردهای پیش گفته و با استفاده از نقاط قوت روش هم واژگانی و هم رخدادی واژگان، مدل کاربردی نوینی به صورت بصری، مدون و مستند برای تدوین اسناد استاندارد واژگان تخصصی طراحی گردد. مدل پیشنهادی به صورت پایلوت در پروژه تدوین سند استاندارد دفاعی مدیریت دانش به صورت عملیاتی با موفقیت آزمون گردید.

کلیدواژه‌ها