تکنیک عدم قطعیت خاکستری در محاسبه زمان استاندارد فعالیت‌های تعمیراتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس بهبود روشها، شرکت ملی صنایع مس ایران، ایران

2 بخش مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان، ایران

3 رئیس بهبود روش‌ها، شرکت ملی صنایع مس ایران، ایران

4 مدیر تشکیلات و طبقه‌بندی مشاغل، شرکت ملی صنایع مس ایران، ایران

10.22034/jsqm.2021.300294.1357

چکیده

پس از آغاز انقلاب اسلامی ایران، به‌تدریج سازمان‌ها و مؤسسات تولیدی ایرانی توانسته‌اند بخش‌های قابل‌توجهی از فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات خود را داخلی‌سازی نمایند. یکی از این شرکت‌ها و مؤسسات، مجتمع مس سرچشمه رفسنجان وابسته به شرکت ملی صنایع مس ایران به‌عنوان اولین تولیدکننده و صادرکننده مس در ایران می‌باشد. با بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص گردیده، این شرکت با توجه به داخلی‌سازی تعمیرات بسیاری از قطعات، فعالیت چندانی در دو حوزه ثبت و به اشتراک‌گذاری دانش کسب‌شده در زمینه تعمیرات و ثبت مدت‌زمان انجام فعالیت‌های تعمیراتی جهت محاسبه زمان استاندارد مربوط به آن فعالیت‌ها، انجام نداده است؛ لذا در این پژوهش به یکی از مهم‌ترین کارهای تعمیراتی این مجتمع در خصوص یکی از قطعات کلیدی و حیاتی که قابلیت به اشتراک‌گذاری دانش کسب‌شده با سایر سازمان‌ها و مؤسسات هم‌رشته را از دو منظر یادشده دارد؛ پرداخته‌شده است. در این خصوص جهت انجام این پژوهش و به‌واسطه مشخص بودن عدم قطعیت در خصوص فعالیت‌های تعمیراتی، از عدم قطعیت خاکستری در روش زمان‌سنجی تحلیلی جهت محاسبه زمان استاندارد بهره گرفته‌شده است. درنهایت نتایج این پژوهش نشان داد که انجام فعالیت‌های تعمیراتی مدت‌زمان قابل‌توجهی از زمان‌بندی تولید را به خود اختصاص می‌دهد و می‌بایست جهت انجام کلیه برنامه‌ریزی‌ها به‌ویژه مدیریت عملیات، مدت‌زمان انجام فعالیت‌های تعمیراتی را در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها