تکنیک عدم قطعیت خاکستری در محاسبه زمان استاندارد فعالیت‌های تعمیراتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس بهبود روشها، شرکت ملی صنایع مس ایران، ایران

2 بخش مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان، ایران

3 رئیس بهبود روش‌ها، شرکت ملی صنایع مس ایران، ایران

4 مدیر تشکیلات و طبقه‌بندی مشاغل، شرکت ملی صنایع مس ایران، ایران

10.22034/jsqm.2021.300294.1357

چکیده

پس از آغاز انقلاب اسلامی ایران، به‌تدریج سازمان‌ها و مؤسسات تولیدی ایرانی توانسته‌اند بخش‌های قابل‌توجهی از فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات خود را داخلی‌سازی نمایند. یکی از این شرکت‌ها و مؤسسات، مجتمع مس سرچشمه رفسنجان وابسته به شرکت ملی صنایع مس ایران به‌عنوان اولین تولیدکننده و صادرکننده مس در ایران می‌باشد. با بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص گردیده، این شرکت با توجه به داخلی‌سازی تعمیرات بسیاری از قطعات، فعالیت چندانی در دو حوزه ثبت و به اشتراک‌گذاری دانش کسب‌شده در زمینه تعمیرات و ثبت مدت‌زمان انجام فعالیت‌های تعمیراتی جهت محاسبه زمان استاندارد مربوط به آن فعالیت‌ها، انجام نداده است؛ لذا در این پژوهش به یکی از مهم‌ترین کارهای تعمیراتی این مجتمع در خصوص یکی از قطعات کلیدی و حیاتی که قابلیت به اشتراک‌گذاری دانش کسب‌شده با سایر سازمان‌ها و مؤسسات هم‌رشته را از دو منظر یادشده دارد؛ پرداخته‌شده است. در این خصوص جهت انجام این پژوهش و به‌واسطه مشخص بودن عدم قطعیت در خصوص فعالیت‌های تعمیراتی، از عدم قطعیت خاکستری در روش زمان‌سنجی تحلیلی جهت محاسبه زمان استاندارد بهره گرفته‌شده است. درنهایت نتایج این پژوهش نشان داد که انجام فعالیت‌های تعمیراتی مدت‌زمان قابل‌توجهی از زمان‌بندی تولید را به خود اختصاص می‌دهد و می‌بایست جهت انجام کلیه برنامه‌ریزی‌ها به‌ویژه مدیریت عملیات، مدت‌زمان انجام فعالیت‌های تعمیراتی را در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


ارمغان، نگار. (1395). مدیریت تجارب و اطلاعات در واحد تعمیرات و نگهداری و خدمات پس از فروش یک شرکت صنعتی. مجله تعامل انسان و اطلاعات، 3(1), 44-55.
برزگر، تقی، حسنوند، مرید عباس، حاجی‌زاده، رضا و رامک، مهراب. (1394). تعیین و رتبه‌بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در نگهداری و تعمیرات با رویکرد AHP(مورد کاوی معاونت آماد و پشتیبانی ناجا). مجله اندیشه آماد، 14(52), 37-52.
محمدی، علی و مولایی، نبی. (1389). کاربرد تصمیم‌گیری چند معیاره خاکستری در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها. مدیریت صنعتی، 2(1), 125-142.
مرعشی، سید نصرالله. (1376). سیستم‌های زمان‌سنجی. تهران: انتشارات بصیر.
Al-Tahat, M.D., & Al-Shoubaki, H. . (2012). Knowledge management of maintenance activities for potable water distribution business. International Journal of Energy, Environment and Economics, 20(2), 123-134.
Chang, Fengtian, Zhou, Guanghui, Zhang, Chao, Ding, Kai, Cheng, Wei, & Chang, Fengjiao. (2021). A maintenance decision-making oriented collaborative cross-organization knowledge sharing blockchain network for complex multi-component systems. Journal of Cleaner Production, 282, 124541. doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124541
Cooke, Fang Lee. (2002). Harnessing the Firm-specific Knowledge of the Maintenance Workforce for Organizational Competitiveness. Technology Analysis & Strategic Management, 14(1), 123-140. doi: 10.1080/09537320220125928
Handzic, Meliha. (2011). Integrated socio‐technical knowledge management model: an empirical evaluation. Journal of Knowledge Management, 15(2), 198-211. doi: 10.1108/13673271111119655
Iyengar, N., Dharwada, Pallavi, Kapoor, K., Gramopadhye, A., & Greenstein, J. (2005). DEVELOPMENT OF A KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM TO REDUCE ERRORS IN AVIATION MAINTENANCE.
James, A.T., Gandhi, O.P., & Deshmukh, S.G. (2017). Knowledge management of automobile system failures through development of failure knowledge ontology from maintenance experience. Journal of Advances in Management Research, 14(4), 425-445. doi: https://doi.org/10.1108/JAMR-02-2017-0024
Li, Guo-Dong, Yamaguchi, Daisuke, & Nagai, Masatake. (2007). A grey-based decision-making approach to the supplier selection problem. Mathematical and Computer Modelling, 46(3), 573-581. doi: https://doi.org/10.1016/j.mcm.2006.11.021
Liu, Sifeng, & Lin, Yi. (2006). Grey Information Theory and Practical Applications: Springer-Verlag London.
Refaiy, Mamdouh, & Labib, Ashraf. (2009). The effect of applying tacit knowledge on maintenance performance: an empirical study of the energy sector in the UK and Arab countries. Knowledge Management Research & Practice, 7(3), 277-288. doi: 10.1057/kmrp.2009.11
Wan, S., Gao, J.X., Li, D., & Evans, R.D. (2014). Knowledge Management for Maintenance, Repair and Service of Manufacturing System. Paper presented at the International Conference on Manufacturing Research.