نویسنده = حامد محمدی
تعداد مقالات: 6
3. بازخوانی فلسفه TQM در سازمان‌های دولتی

دوره 9، پاییز، پاییز 1398، صفحه 47-57

حامد محمدی


4. مقایسه تطبیقی استانداردهای آموزشی ISO 10015 و ISO 29990

دوره 9، بهار، بهار 1398، صفحه 6-14

حامد محمدی؛ مژگان حاجی رجبی


5. ارائه الگوی مفهومی ساماندهی بذر پیشنهاد، با هدف بهبود عملکرد نظام پیشنهادها

دوره 7، زمستان، زمستان 1396، صفحه 16-24

حامد محمدی؛ محمودرضا رنجبر؛ نوید محمدی