کلیدواژه‌ها = مدیریت کیفیت
تعداد مقالات: 6
1. بررسی نقش کنترل کیفیت بر ارزش شرکت در چرخه عمر

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399

10.22034/jsqm.2020.244041.1226

عالمه مداحیان امیری؛ سید علی نبوی چاشمی؛ ایرج مهدوی؛ رضا حسن زاده


4. بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر فرهنگ سازمانی

دوره 7، زمستان، زمستان 1396، صفحه 6-15

الناز ایل بیگی؛ علی ناظری؛ سید محمدمهدی کاظمی


6. بررسی و تعیین فنون آماری پرکاربرد در نظام مدیریت کیفیت در یک سازمان

دوره 3، تابستان، تابستان 1392، صفحه 6-17

محمد حسین کریمی گوارشکی؛ مهدی شریفی زمانی؛ رامین رستم خانی