ارائه ی چارچوب مهندسی الزامات به منظور اطمینان از درک و دریافت نیاز کامل مشتریان

نویسندگان

چکیده

با افزایش رقابت در بازارهای جدید، رضایت مشتری و کاهش شکایت‌ها، از عوامل مهم برای موفقیت یک شرکت محسوب می‌شوند. تشخیص نیاز مشتریان به‌ویژه در محصولاتی که مشتریان خاص و منحصربه‌فرد دارند از اهمیت زیادی برخوردار است. مشتریان ممکن است در مرحله‌ی ارائه‌ی درخواست محصول نتوانند همه‌ی الزامات و نیازهای خود را بیان کنند.
ایجاد چارچوبی برای مدیریت و مهندسی نیازها و الزامات مشتریان می‌تواند برای ارائه‌دهندگان محصولات و خدمات کمک مؤثری باشد که بتوانند بر‌اساس آن از درک نیازها و الزامات مشتریان اطمینان حاصل کنند.
روش‌های مختلفی برای مدیریت و مهندسی الزامات و نیازهای مشتریان ارائه‌شده است که شاید بتوان گفت روش ارائه‌شده توسط سازمان فضایی آمریکا (ناسا) روشی جامع و کامل در بین روش‌ها‌ست. در این تحقیق با مبنا قرار‌دادن این روش سعی شده به‌صورت عملی علاوه‌بر ایجاد فرایندها و روش اجرایی برای یک صنعت خاص نسبت به استقرار و بومی‌سازی آن اقدام شود.

کلیدواژه‌ها