کلیدواژه‌ها = چابکی سازمانی
تعداد مقالات: 2
1. روابط ساختاری بین مدیریت کیفیت جامع و چابکی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی

دوره 8، زمستان، زمستان 1397، صفحه 41-55

احسان مسعودی؛ حسین رضایی دولت آبادی


2. چابکی سازمانی: تعریف، سنجش و استقرار در سازمان

دوره 2، بهار، تابستان 1391، صفحه 4-25

مرتضی عباسی؛ احمد استاد شریف معمار؛ محمدرضا زاهدی