الگوریتم‌های نوآورانه‌ی حل مساله در تجارت و کسب و کار

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجو / دانشگاه آزاد تهران مرکز

2 مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه جهانی‌شدن از عبارات کلیدی بوده و شرکت‌ها و سازمان‌ها را وادار به رقابتی جهانی می‌نماید، در این فضای رقابتی نقش تصمیم‌گیری‌ها در حل مسائل به بیشینه رسیده و فرصت محدودی برای آزمون و خطا باقی مانده است. در این سند به‌کارگیری الگوریتم‌های نوآوری تریز در مدیریت را بررسی خواهیم کرد. الگوریتم‌های نوآورانه‌ی حل مسئله علاوه بر دیدگاه مهندسی به‌علت میدانی بودن می‌توانند ضریب تصمیمات خطا را در حوزه‌های مختلف سازمان به پایین‌ترین حد ممکن برسانند و خطای ناشی از تصمیمات مدیریتی را تا حد قابل قبولی کاهش دهند. از همین رو در سطح جهانی از این الگوریتم‌ها در حوزه‌های مختلف مدیریتی استفاده می‌شود.
در این سند به بررسی الگوریتم‌های نوآورانه‌ی حل مسئله پرداخته شده که با روش‌های تشخیص مسائل و حل سیستماتیک به ما کمک می‌کنند تا افراد سازمان در تمامی سطوح بتوانند با استفاده از آن در سریع‌ترین زمان به محتمل‌ترین و صحیح‌ترین راه‌حل‌های موضوع دستیابی پیدا کنند. روش انجام این پژوهش، مطالعه‌ی اسنادی و کتابخانه‌ای بوده و تلاش شده تا آخرین اسناد علمی و تخصصی این حوزه مورد مطالعه و کاوش قرار گیرد. در این پژوهش سعی بر آن شده تا به TRIZ از منظر دیگری نگریست و به بررسی جنبه‌ی مدیریتی آن در کسب‌و‌کار پرداخته شود. تریز بیان می‌کند که بیشتر از 90 درصد از مسائل سازمان‌ها تکراری بوده و می‌توان برای آن‌ها از راه‌حل‌های نوآورانه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


Mann, D. (2002). Hands on systematic innovation.
Dereli, D. D. (2015). Innovation management in global competition and competitive advantage. Procedia-Social and behavioral sciences, 195, 1365-1370.
Bertoncelli, T., Mayer, O., & Lynass, M. (2016). Creativity, learning techniques and TRIZ. Procedia Cirp, 39, 191-196.
Regazzoni, D., & Russo, D. (2011). TRIZ tools to enhance risk management. Procedia Engineering, 9, 40-51.
Altshuller G. (1994). Creativity as an Exact Science, Gordon and Breach Publishers, ISBN: 978-0677212302.
ZHANG, Y. Q., & LI, H. M. (2015). Analysis on methods to applying triz to solve management innovation problems. In Proceedings of the 21st International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management 2014 (pp. 655-658). Atlantis Press, Paris.
7. Averboukh E. (2003). I-TRIZ for Six Sigma Business Process Management, The Online TRIZ Journal, December 2003.
Ruchti, B., & Livotov, P. (2001). TRIZ-based innovation principles and a process for problem solving in business and management. The TRIZ Journal, 1(2001), 677-687.
9. Smith H.. (2006). P-TRIZ Formulation”, #2 in a series, BPTrends.com, March 2006.
10. Souchkov V. (1999). M-TRIZ: Application of TRIZ to Solve Business Problem”, Insytec white paper.
Mann D. (2004). Hands-on Systematic Innovation for Business and Management, Lazarus Press.
Salamatov, Y., & Souchkov, V. (1999). TRIZ: the right solution at the right time: a guide to innovative problem solving (p. 256). Hattem: Insytec.
Alʹtshuller, G. S. (1999). The innovation algorithm: TRIZ, systematic innovation and technical creativity. Technical innovation center, Inc.
Tushman, M., Tushman, M. L., & O’Reilly, C. A. (2002). Winning through innovation: A practical guide to leading organizational change and renewal. Harvard Business Press.
San, Y. T. (2014). TRIZ-Systematic Innovation in Business & Management. First Fruits Sdn. Bhd..
Navas, H. V., Tenera, A. M., & Machado, V. A. C. (2015). Integrating TRIZ in project management processes: an ARIZ contribution. Procedia engineering, 131, 224-231.
Souchkov V. (2006). Annotated List of Key TRIZ Components. ICG T&C White Paper.