درس آموخته های کلیدی در مدیریت پروژه های پیچیده، مطالعه موردی : توسعه فازهای پارس جنوبی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

درشرایط کنونی ، با ظهور اقتصادهای نوظهور و حرکت پرشتاب کشورهای در حال توسعه در راستای کاهش فاصله سنتی با کشورهای توسعه یافته ، توجه به توسعه هرچه سریع تر زیر ساخت ها و تبدیل قابلیت های بالقوه به بالفعل به خصوص  منابع  زیر زمینی  در این کشورها افزایش یافته است. با توجه به این موضوع، ایران را می توان یکی از این کشورها دانست که با تدوین سند چشم انداز جمهوری اسلامی و برنامه بیست ساله، سعی در دستیابی به نرخ رشد 8 درصدی سالیانه در اقتصاد دارد. ویژگی اصلی توسعه در قالب پروژه های زیر بنایی، حجم، گستردگی و پیچیدگی قابل ملاحظه آن است که بیش از پیش بر ضرورت مدیریت بهینه این پروژه ها می افزاید. از سوی دیگر، تجارب نشان می دهد استفاده از ابزارهای سنتی در مدیریت پروژه های پیچیده از اثر بخشی کمی برخوردار بوده و  تبدیل قابلیت های بالقوه به بالفعل در این پروژه ها نیاز به قابلیت، مهارت و دانش تخصصی بیشتری دارد. در این  مقاله با استفاده از رویکرد مطالعه موردی و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان به بررسی یکی از عظیم ترین پروژه های کشور یعنی توسعه فازهای پارس جنوبی پرداخته شده و درس آموخته های کلیدی در این پروژه پیچیده، در راستای بهبود و توسعه مدیریت کلان پروژه ها ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها