مروری بر روش های شناسایی ریسک های طراحی محصول

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

توجه به ریسک در طراحی محصولات یکی از موضوعات کلیدی و پراهمیت می‌باشد. ریسک‌ها می‌توانند باعث اختلال در دستیابی به نتایج و اهداف یک طرح شوند و یا حتی رسیدن به هدف را متوقف نمایند. به همین منظور مدیریت ریسک به عنوان یک مبحث علمی وارد ادبیات مدیریت پروژه و طراحی شده است. اولین گام در مدیریت ریسک شناخت ریسک‌ها و طبقه‌بندی آن‌ها می‌باشد. در این مقاله سعی شده است روش‌های مختلف شناسایی ریسک مورد بررسی قرار گیرد. این روش‌ها می‌تواند با توجه به ماهیت پروژه‌ها و نوع طراحی‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها