مروری بر فاکتورهای استانداردسازی در فرایندهای انبارش، حمل‌ونقل و بسته‌بندی مهمات و مواد منفجره

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم و فناوری نانو، گرایش نانوشیمی، دانشگاه علم‌و‌صنعت ایران

چکیده

خطر مقدمه‌ی ایجاد حادثه است. برای تبدیل خطر به حادثه باید از یک آستانه عبور کرد. یکی از عوامل عبور از آستانه، عدم رعایت فاکتورهای ایمنی در بسته‌بندی،‌ انبارش و حمل‌ونقل کالاهای خطرناک است. حساسیت و حادثه‌ساز بودن بالقوه‌ی مهمات و مواد منفجره، لزوم بهبود در وضعیت انبارش، حمل‌ونقل و بسته‌بندی آن‌ها را جدی‌تر می‌نماید. لزوم به‌کارگیری استانداردهای انبارداری، حمل‌ونقل و بسته‌بندی، در بهبود شرایط و پیش‌گیری از وقوع حوادث و وقایع ناشی از آن‌ها امری اجتناب‌ناپذیر بوده که حرکت به سمت آن ایمنی، ماندگاری و بقای محصول را به دنبال خواهد داشت. یک نظارت دقیق و مستمر فرایندهای انبارش و حمل‌ونقل مهمات و مواد منفجره می‌تواند ضمن تأمین شرایط مطلوب برای پیشگیری از بروز حوادث، از جنبه‌های اقتصادی نیز به نفع تولیدکنندگان بوده و با صرف هزینه‌های جزئی در این زمینه می‌توان از بروز حوادث سنگین جانی و مالی برای ساخت انبارهای جدید، تأمین خودروهای حمل و نیز زیرساخت‌های موردنیاز جلوگیری نمود. شایان‌ذکر است، بهره‌گیری از فرایندهای اصلاحی در تعیین تکلیف اقلام و محصولات بلااستفاده و استانداردسازی مدیریت انبارش مهمات و مواد منفجره نیز، نیل به این هدف را تسهیل می‌کند. استانداردسازی فرایندهای انبارش، حمل‌ونقل و بسته‌بندی مهمات و مواد منفجره از موضوعاتی است که به لحاظ اهمیت آن، چه ازنقطه‌نظر ایمنی و چه به لحاظ بقای کیفیت و طول عمر محصول، در سطح جهانی بسیار موردتوجه بوده و مراجع قانون‌گذار در خصوص چگونگی کنترل آن‌ها، مقرراتی را تدوین نموده است. با توجه به اهمیت و کارایی مهمات و مواد منفجره در صنایع نظامی، حجم تولید و مصرف آن‌ها و خطرات ناشی از کار با این محصولات در مراحل مختلفِ تولید، حمل‌ونقل، انبارش و کاربری، بهبود در هر یک از مراحل اشاره‌شده، به لحاظ ایمنی و ماندگاری محصول دارای اهمیت فراوان است؛ ازاین‌رو، در این مقاله، به الزامات فرایندهای انبارش، حمل‌ونقل و بسته‌بندی مهمات و مواد منفجره پرداخته‌شده است.

کلیدواژه‌ها