استانداردسازی رایانش ابری: تلاش‏ها، چالش‏ها و اولویت‏ها

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

تقاضای روزافزون دسترسی به شبکه‏ای که منابع رایانشی قابل تنظیم (شامل شبکه‏ها، سرورها، ذخیره‏سازها، برنامه‏های کاربردی و خدمات) در آن با سرعت‌بالا به اشتراک گذاشته‌شده باشد، سبب شده تا رایانش ابری به‌عنوان مدلی برای ارائه‌ی خدمات مقیا‌س‌پذیر، انعطاف‌پذیر، برحسب تقاضا و پرداخت به‌میزان استفاده در پاسخ به این نیاز کاربران روزبه‌روز بیشتر توسعه‌ یابد. تصور یک محیط رایانشی با تمام پیچیدگی‌های آن، بدون توجه به استانداردها به‌ویژه در مفاهیم جدید ارائه‌شده توسط این مدل، امکان‌پذیر نیست.
از طرفی تعدد موضوعات مطرح در رایانش ابری، سبب می‌شود پرداختن به استانداردسازی آن یک‌باره محقق نشود؛ لذا شناسایی و اولویت‌بندی استانداردهای موردنیاز از اهمیت خاصی برخوردار است.
در این مقاله، پس از ارائه‌ی مفاهیم اولیه‌ی رایانش ابری و مشخصه‌های آن، سازمان‌های فعال در حوزه‌ی استانداردسازی رایانش ابری و فعالیت‌های صورت گرفته توسط آن‌ها به‌طور مختصر بیان خواهد شد.
سپس با استفاده از روش‌شناسی به‌کار رفته در این تحقیق مبتنی‌بر میزان تکرار موضوعات در مجامع حرفه‌ای بین‌المللی، عناوین دارای اولویت برای استانداردسازی رایانش ابری تعیین خواهد شد.
نتیجه‌ی این تحقیق نشان می‌دهد که موضوعات مدیریت و پیکربندی منابع، مدیریت خدمات، الزامات اکوسیستم در اولویت اول و الزامات امنیتی و حریم خصوصی و ممیزی ابر در اولویت دوم استانداردسازی رایانش ابری هستند که از نظر مفهومی نیز این عناوین به دغدغه‌های اصلی رایانش ابری نزدیک است.

کلیدواژه‌ها