طراحی مفهومی میدان تست سرجنگی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

-

چکیده

در این تحقیق تلاش شده است تا اطلاعات جامعی در ارتباط با انواع سرجنگی که عبارت است از بلست[1] .شکل یافته[2] (shape charge)، ترکش زایی و نفوذپذیر[3]EFP، ارائه شود. تا بتوان با تکیه بر این اطلاعات، گامی موثر در روند طراحی و تجهیز میدان­های تست مربوط به آنان برداشت. این اطلاعات شامل معرفی سرجنگی­های مختلف، روابط حاکم بر این سرجنگی­ها و جوانب مختلف به کار رفته در یک میدان تست مربوطه است که به منظور کارکرد درست، می­بایست شناختی جامع نسبت به تجهیزات مورد استفاده در این میادین و روش انجام تست کسب شود. ضمنا علاوه بر معرفی این قسمت­ها، باید دانشی کلی نسبت به اجزا و تکنولوژی به کار رفته در این محصولات داشت تا در نهایت منجر به استفاده­ی بهینه از آن­ها گردد.1-Blast


[2] - shape charge


[3] -EFP

کلیدواژه‌ها