مروری بر روش‌های استاندارد ترکش‌گیری گلوله‌های شدیدالانفجار توپخانه‌

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم و فناوری نانو، گرایش نانوشیمی، دانشگاه علم‌و‌صنعت ایران

چکیده

استانداردها،‌ مشخصه‌هایی هستند که کارکردها و جنبه‌های یک محصول یا فرایند را تعریف کرده و تولیدکنندگان می‌توانند کارایی تولید را برمبنای آن بهبود بخشند. از منظر مصرف‌کننده، استانداردها، کارایی انتخاب محصول را افزایش می‌دهند، چون محصولات منطبق با استانداردهای مشابه، به‌راحتی می‌توانند مقایسه شوند. کارایی مورد انتظار مهمات موجب ارتقای توان رزمی شده و اطمینان مصرف‌کننده را به دنبال خواهد داشت. رجوع به استانداردها نشان می‌دهد، این اسناد با تبیین سطح کیفی کالاهای تولیدی، مبتنی بر توافق ذی‌نفعان، قدم‌های لازم برای بهبود کیفیت محصولات را تعیین کرده و روش‌های آزمایش استاندارد، دستیابی به این هدف را تسهیل می‌نمایند. به‌کارگیری روش‌های آزمایش استاندارد در ترکش‌گیری گلوله‌های شدیدالانفجار، علاوه‌بر تکرارپذیری و قابلیت اتکا به داده‌های کسب‌شده، تضمین کیفیت و درنهایت، اطمینان مصرف‌کننده به محصولات دفاعی را به دنبال خواهد داشت. با توجه به روش‌های قابل کاربرد در ترکش‌گیری،‌ تعیین پارامترهایی متعددی چون ابعاد، وزن، انرژی و دانسیته‌ی توزیع ترکش‌های ایجادشده موردتوجه است. بهبود ترکش‌زایی گلوله‌ها یک ضرورت عملیاتی است و این مشخصه در طراحی و توسعه‌ی سامانه‌های دفاعی آتی، با تکیه‌بر رویه‌های مناسب نقش بسزایی را ایفا خواهد نمود. نظر به کاربرد عملیاتی مهمات شدیدالانفجار و به‌منظور بررسی وضعیت ترکش‌های حاصل از انفجار گلوله‌های شدیدالانفجار توپخانه ازنظر نوع ترکش، تعداد، وزن، ریزی، درشتی، برندگی و شعاع مؤثر هرکدام از ترکش‌ها، لازم است تا آزمایش‌های ترکش‌گیری متناسب با استفاده از روش‌های استانداردی که تجدید پذیری و تکثیر پذیری نتایج آن‌ها تثبیت‌شده، صورت پذیرد تا امکان چانه‌زنی ذی‌نفعان روی کارایی موردنظر فراهم باشد. از مهم‌ترین روش‌های متداولی که در این مقاله به آن‌ها پرداخته‌شده است، می‌توان به روش‌های ترکش مؤثر، چال ترکش و ترکش‌گیری زیر آب اشاره شود.

کلیدواژه‌ها


محمدروضه سرا، مریم؛ بحیرایی، مجتبی. (1395). استانداردسازی دیرهنگام و هم‌پایی فناورانه، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
ریاحی، بهروز؛ هادوی، سیدمحمدمهدی. (1389). ‌استانداردسازی رویکردی کسب و کارانه به سازمان‌های ملی استانداردسازی، تهران، مربع.
Rheinmetall. (1982). A Military Technology Compan, Rheinmetall GmbH, Dusseldorf, February.
Jorgensen, J. J., Naess, P. A., & Gaarder, C. (2016). Injuries caused by fragmenting rifle ammunition. Injury, 47(9), 1951-1954.
Moxnes, J. F., & Børve, S. (2015). Simulation of natural fragmentation of rings cut from warheads. Defence Technology, 11(4), 319-329.
Crouch, I. G. (2017). Introduction to armour materials. In The science of armour materials (pp. 1-54). Woodhead Publishing.
Verreault, J. (2015). Analytical and numerical description of the PELE fragmentation upon impact with thin target plates. International Journal of Impact Engineering, 76, 196-206.
TM 9-1977-1: 1954; Development Test and Evaluation Procedure Manual for Bombs, Bomb Fuzes Pyrotechnics, Chemical Dispersion Equipement Bomb Handling Bomb Carrying and Releasing Equipement and Related Items.
Defense Technical Information Center: 2008; To Obtain Fragment Velocities with Related Masses, and Spatial Distribution of Fragments of Shell, HE, Soviet, 122 mm, Models OF-471N, O-462A, and OF-462.
TOP 2-2-722, Fragment Penetration Tests of Armor, 1983.
TOP 4-2-012, Mortar Ammunition, 1983.
Engineering Technical Letter (ETL) 10-3: Procedures and Acceptance Criteria for Protective Materials Resistant to 155 mm and Smaller Fragmenting Munitions, Department of the Air Force, Headquarters Air Force Civil Engineer Support Agency, 2010.
Jane’s Armour and Artillery, 2016-2017.
TM 9-1300-200, Ammunition, General, 1969.
TM 9-1300-203, Artillery Ammunition Guns, Howitzers, Mortars and Recoilless Rifle, 1967.
TM 9-1300-204, Ammunition for Recoilless Rifles, 1959.
MIL-STD-444, Nomenclature and Definitions in the Ammunition Area, 1959.
TM 9-1300-206, Ammunition and Explosives Standards, 1973.
Patric MALBO, Christophe BAR, New Insensitive Rifled 120-mm Mortar Ammunition with Enhanced Lethal Performance, TDA Armements SAS, Route d’Ardon, 45240 La Ferte Saint Aubin, France.
Zecevic, B., Terzic, J., Catovic, A., & Serdarevic-Kadic, S. (2006, April). Influencing parameters on HE projectiles with natural fragmentation. In International Conference on New Trends in Research of Energetic Materials (pp. 780-795).
Gooch Jr, W. A. Weapons and Materials Research Directorate US Army Research Laboratory Aberdeen Proving Ground, Maryland, USA.
Berko ZECEVIC, Alan CATOVIC and Jasmin TERZIC, Zecevic, B., Catovic, A., & Terzic, J. (2008). Comparison of lethal zone characteristics of several natural fragmenting warheads. Central European Journal of Energetic Materials, 5(2), 67-81.
V. M. Gold, E. L. Baker and W. J. Poulos. (April 2007) Modeling Fragmentation Performance of Natural and Controlled Fragmentation Munitions, 23rd International Symposium on Ballistics Tarragona, Spain 16-20.
Barnard, R., & Nebolsine, P. (2000). Fragment-Field Analysis Testing System. PHYSICAL SCIENCES INC ANDOVER MA.
C E du Toit and B T Smit. (2006). High Explosive Formulation for and Full-scale Characterisation of an IM Missile Fragmentation Warhead, Insensitive Munitions & Energetic Materials Technology Symposium.
TM 9-1907, Ballistic Data Performance of Ammunition, 1948.
Oerlikon Pocket Book, 1981.