استانداردسازی اقتصاد اطلاعات و نقش آن در مدل توسعه شرکت‏های کوچک دیجیتالی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول- عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سهم اقتصاد اطلاعات در توسعه اقتصادی کشور در حال گسترش است و عمده صحنه‏گردانان این اقتصاد شرکت‏های کوچک و متوسط دیجیتالی هستند. این مقاله، ضمن تشریح نقاط تمایز اقتصاد اطلاعات و اقتصاد سنتی، مثلث موفقیت اقتصاد اطلاعات شامل سه وجه فناوری اطلاعات، شرکت‏های کوچک و متوسط دیجیتالی و استانداردسازی را بعنوان عناصر ضروری برای توسعه اقتصاد اطلاعات مطرح کرده و ضمن تشریح نقش و جایگاه هر عنصر، مدلی برای حضور شرکت‏های کوچک و متوسط دیجیتالی در عرصه اقتصاد اطلاعات ارایه می‏نماید.
مطالعات انجام شده نشان می‏دهد که فناوری اطلاعات، زمینه‏ساز ایجاد و توسعه اقتصاد اطلاعات بوده و اقتصاد اطلاعات در ایجاد و گسترش شرکت‏های کوچک و متوسط دیجیتالی نقش دارد. همچنین هرچه استانداردسازی در اقتصاد اطلاعات توسعه یابد، به رشد این قبیل شرکت‏ها و بقای آنها در بازار کمک کرده و موجب توسعه اقتصادی و اشتغال‏زایی شده و حرکت به سوی اقتصاد پایدار بیش از پیش ممکن می‏شود.

کلیدواژه‌ها


1-   کتاب "استانداردسازی، رویکردی کسب و کارانه به سازمان‏های ملی استانداردسازی"، هنک دی ورایس، ترجمه دکتر بهروز ریاحی و دکتر سید محمد مهدی هادوی. 1389. چاپ اول.نشر مربع.
2-   سند "سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی"، پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ‏لله‏العظمی سید علی خامنه‏ای(مد ظله العالی)- مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی. 29/11/1392
3-   کتاب "اقتصاد دیجیتال"، Stephen M.Mutula، ترجمه دکتر پیام حنفی زاده و محمد تقی صادقی. 1394. چاپ اول. انتشارات ترمه
4-     Economics of Information Technology;2001; Hal R. Varian; University of California, Berkeley.
5-     Understanding the Digital Economy;2003; edited by Erik Brynjolfsson and Brian Kahin; Massachusetts Institute of Technology.
6-     Small Companies in the Digital Economy;2003; Sulin Ba, Andrew B. Whinston, and Han Zhang.
7-     Fang Zhao Joseph Wallis Mohini Singh , 2015,"E-government development and the digital economy: a reciprocal relationship", Internet Research, Vol. 25 Iss 5 pp. 734 – 766
8-     Competence Management for Open Innovation; 2010; By Joachim Hafkesbrink, H. Ulrich Hoppe, Johann Schlichter; chapter 2; “Organizational competencies for open innovation in SME of digital economy”.
9-      Classification of Services in the Digital Economy; 2013; By Rolf H. Weber, Mira Burri;Springer.