تلاش‌های استانداردسازی: ارتباط بین ابعاد دانش، فرایندهای پژوهش و نتایج نوآوری

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه به بررسی این‌ موضوع می‌پردازد که چگونه یک تلاش استانداردسازی (برای مثال هنگامی‌که بنگاهی استانداردها را برای دستیابی به نوآوری بیشتر پیگیری می‌کند) فرایندهای مختلف جستجو و پژوهش را به‌منظور دستیابی به خروجی‌های دانش و نوآوری دربرمی‌گیرد. بااستفاده از مطالعه‌ی موردی وانک[1] در چین و به روش استقرایی نشان داده‌ می‌شود که چگونه درجه‌های مختلفی از پیچیدگی و تدوین دانش با هم ترکیب می‌شوند تا چهار نوع از فرایند جستجو و پژوهش (شامل فعال، یکپارچه، غیرمتمرکز و غیرفعال) را تولید کنند که منجر به ایجاد چهار نوع از نتایج نوآوری (شامل ماژولار، رادیکال، تدریجی و معماری) می‌شود[2]. در این پژوهش نشان داده می‌شود زمانی‌که فعالیت استانداردسازی در یک بنگاه با درجه‌ی بالایی از دانش مدون همراه باشد، نوآوری تدریجی و نوآوری معماری افزایش می‌یابد، در حالی‌که نوآوری‌ رادیکال و ماژولار محدود می‌شود. همچنین، بحث می‌شود که چگونه تلاش‌های استانداردسازی می‌توانند منجر به بروز توانمندی نوآوری شوند و چگونه تلاش‌ها و فعالیت‌های استانداردسازی می‌توانند برای انواع مختلف فرایندهای جستجو و پژوهش در بافتارهای صنعتی مختلف مناسب باشند.

کلیدواژه‌ها


  • Zongjie, Xie, et al. (2016) "Standardization efforts: The relationship between knowledge dimensions, search processes and innovation outcomes". Technovation.