ارایه مدل استاندارد اخلاق حرفه‌ای در سیستم‌های اطلاعاتی (مطالعه موردی فرایند خرید اینترنتی)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سیستم‌های اطلاعاتی در نقطه تلاقی انسان، سازمان و فناوری قرار دارند. از این جهت مولفه‌های اخلاقی و فرهنگی نقش به‌سزا و غیرقابل انکاری در طراحی، توسعه، پیاده‌سازی و بهره‌برداری آنها دارند.
در این مقاله، پس از تبیین نقش اخلاق و ابعاد آن در یک سیستم اطلاعاتی، مدل استانداردی برای اخلاق حرفه‌ای در سیستم‌های اطلاعاتی ارایه شده است.
این مدل از 6 بعد اصلی و 14 مولفه اخلاقی تشکیل شده است و شمای کاملی از الزامات اخلاقی در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی ارایه می‌کند. همچنین برای توسعه این مدل از متدلوژی مفهومی برای درک صحیح ضرورت توجه به اخلاق در سیستم‌های اطلاعاتی بهره‌گیری شده است. در نهایت فرایند خرید اینترنتی با این چارچوب مقایسه شده و موارد نقض اخلاق حرفه‌ای استخراج شده است.  

کلیدواژه‌ها


  1. Ethics in Information Technology, George W. ;2010Reynolds; third Edition
  2. IT in digital economy: appendix 1A: ETHICS IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
  3. Chapter 4: Ethical and Social Issues in Information Systems
  4. Senn, Information Technology, 3rd Edition © 2004 Pearson Prentice Hall
  5. contemporary issues in ethics and information technology: 2006:IRM press.
  6. Virtual Worlds and Criminality;2011 :springer
  7. اخلاق فناوری اطلاعات دکتر شهریاری