چالش‌های کنترلی و امنیت فیزیکی در مراکز داده استاندارد

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 دکتری مدیریت صنعتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندس کنترل و ابزاردقیق، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مراکز داده جدید از لایه­هایی از فضای تکنیکی (فنی)، پشتیبانی و نیروی اجرایی  پشتیبان اتاق کامپیوتر با قابلیت پردازش بسیار بالا و ذخیره­سازی تشکیل شده­اند. بسته به نوع و اندازه مرکز داده­، جهت تامین امنیت فیزیکی ممکن است که به تمامی نیازمندی های امنیتی ساختمانی، اتاق، ناحیه اطراف، و کل سایت نیاز باشد. در این مقاله مهترین چالش­های کنترلی و امنیت فیزیکی در مراکز داده استاندارد که مهندسین طراح با آن­ها سروکار دارند، باختصار مورد بحث و تحلیل قرارگرفته اند.

کلیدواژه‌ها


- مقررات دارایی‌ها، ASIS جهانی
2- استاندارد ANSI/BICSI 002-2011
3- Alliance for Telecommunication Industry Solutions (ATIS)
 ATIS 0600336, Engineering Requirements for a Universal Telecommunications Framework (2003)

4- American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineer (ASHRAE)
 ASHRAE 62.1, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality (2007);
 ASHRAE Best practices for Datacom Facility Energy Efficiency (2009);
 ASHRAE Datacom Equipment Power Trends and Cooling Applications (2005);
 ASHRAE Design Considerations for Data and Communications Equipment Centers (2009);
 ASHRAE Gaseous and Particulate Contamination Guidelines for Data Centers (2009);
 ASHRAE Structural and Vibration Guidelines for Datacom Equipment Centers (2008);
 ASHRAE Thermal Guidelines for Data Processing Environments (2009);
5- Consumer Electronics Association (CEA)
 CEA-310-E, Cabinets, Racks, Panels, and Associated Equipment (2005);

6- European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC)
 CENELEC EN 50173-1, Information technology - Generic Cabling Systems – Part 1: General
Requirements (2007);
 CENELEC EN 50173-5, Information technology - Generic Cabling Systems - Part 5 Data Centres (2007);
 CENELEC EN 50174-2, Information technology - Cabling installation - Installation planning andpractices inside buildings (2009);

7- European Telecommunications Standards Institute (ETSI)
 ETSI EN 300-019, Equipment Engineering (EE) - Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment

8- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
 IEEE 142-2007 (The IEEE Green Book), Recommended Practice for Grounding for Industrial and Commercial Buildings;
 IEEE 450-2002, IEEE Recommended Practice for Maintenance, Testing, and Replacement of Vented LeadAcid Batteries for Stationary Application;
 IEEE 484-2002, IEEE Recommended Practice for Installation Design and Installation of Vented Lead-Acid Batteries for Stationary Applications;
 IEEE 493-2007 (The IEEE Gold Book), Recommended Practice for Design of Reliable and Commercial Power Systems;
 IEEE 1100-2005 (The IEEE Emerald Book), Recommended Practice for Powering and Grounding Electronic Equipment;
 IEEE 1106-2005, IEEE Recommended Practice for Maintenance, Testing and  eplacement of NickelCadmium Batteries for Stationary Applications;
 IEEE 1115-2000, IEEE Recommended Practice for Sizing Nickel-Cadmium Batteries for Stationary Applications;
 IEEE 1184-2006, IEEE Guide for the Selection and Sizing of Batteries for Uninterruptible Power Systems;
 IEEE 1187-2002, IEEE Recommend Practice for Installation Design and Installation of Valve-Regulated Lead-Acid Batteries for Stationary Applications;
 IEEE 1188-2005, IEEE Recommended Practice for Maintenance, Testing and Replacement of Valve Regulated Lead-Acid Batteries (VRLA) for Stationary Applications;
 IEEE 1189-2007, IEEE Guide for the Selection of Valve-Regulated Lead-Acid (VRLA) Batteries for Stationary Applications;
 IEEE 1491-2005, IEEE Guide for Selection and Use of Battery Monitoring Equipment in Stationary Applications;
 IEEE 1578-2007, IEEE Recommended Practice for Stationary Battery Electrolyte Spill Containment and Management;

9- International Electrotechnical Commission (IEC)
 IEC 61280-4-1:2009(E), Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cable plant - Multimode attenuation measurement;
 IEC 61280-4-2:1999, Fibre Optic Communication Subsystem Basic Test Procedures - Part 4-2: Fibre Optic Cable Plant - Single-Mode Fibre Optic Cable Plant Attenuation;
 IEC 61935-1:2005, Generic cabling systems-Communication cabling in accordance with ISO/IEC 11801- Part 1: Installed cabling;
 IEC 62305-3: 2006, Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life hazard;

10- International Organization for Standardization (ISO)
 ISO/IEC 11801:2002, Information technology - Generic cabling for customer premises;
 ISO/IEC TR 14763-2:2000, Information technology – Implementation and operation of customer premises cabling – Part 2: Planning and installation of copper cabling;
 ISO/IEC 14763-3:2006, Information technology—Implementation and operation of  ustomer premises cabling-Part 3: Testing of optical fibre cabling;
 ISO/IEC 24764:2010, Information technology - Generic cabling systems for data centres;
National Electrical Contractors Association (NECA)
 ANSI/NECA/BICSI 607, Telecommunications Bonding and Grounding Planning and Installation Methods for Commercial Buildings (2010);

11- National Fire Protection Association (NFPA)
 NFPA 12, Carbon Dioxide Fire Extinguishing Systems (2008);
 NFPA 12A, Halon 1301 Fire Extinguishing Systems (2009);
 NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems (2010);
 NFPA 20, Installation of Stationary Pumps for Fire Protection (2010);
 NFPA 70, The National Electrical Code® (NEC®) (2008);
 NFPA 70E, Standard for Electrical Safety in the Workplace (2004);
 NFPA 72, National Fire Alarm Code (1999);
 NFPA 75, Standard for the Protection of Information Technology Equipment (2009);
 NFPA 76, Recommended Practice for the Fire Protection of Telecommunications Facilities (2009)
 NFPA 1600, Standard on Disaster/Emergency Management Business Continuity Programs (2007);
 NFPA 2001, Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems (2008);
 NFPA Fire Protection Handbook (2003);Telcordia
 Telcordia GR-63-CORE, NEBS Requirements: Physical Protection (2006);
 Telcordia GR-139, Generic Requirements for Central Office Coaxial Cable (1996);
 Telcordia GR-3028-CORE (2001), Thermal Management in Telecommunications Central Offices: Thermal GR-3028-CORE;

12- Telecommunication Industry Association (TIA)
 ANSI/TIA TSB-155-A, Guidelines for the Assessment and Mitigation of Installed Category 6 Cabling toSupport 10GBASE-T (2010);
 ANSI/TIA-526-14-A OFSTP-14 Optical Power Loss Measurement of Installed Multimode Fiber CablePlant (1998);
 TIA-569-B, Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces (2004).
 ANSI/TIA/EIA-606-A, Administration Standard for Commercial Telecommunications Infrastructure(2002);
 ANSI-J-STD-607-A, Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements forTelecommunications (2002);
 ANSI/TIA-862, Building Automation Cabling Standard for Commercial Buildings (2002);
 ANSI/TIA-942, Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers (2005);
Underwriters Laboratories (UL)
 ANSI/UL 497-2001, Standard for Safety Protectors for Paired-Conductor Communications Circuits;
 UL 60950-1 2003, Information Technology Equipment - Safety - Part 1: General  equirements;

13- Other Standards and Documents
 Americans with Disabilities Act (ADA) (1990);
 EU Code of Conduct on Data Centres Energy Efficiency, Version 1.0 (2008);
 EU Best practices for EU Code of Conduct on Data Centres, version 1.0 (2008);
 International Building Code (IBC), 2009;
 International Fuel Gas Code (IFGC), 2009;
 International Mechanical Code (IMC), 2009;
 International Plumbing Code (IPC), 2009;