مروری بر مدل‌های بلوغ در حوزه مدیریت فرآیند کسب و کار

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، تهران

چکیده

محیط کسب و کار کنونی مستلزم مدیریت یکپارچه و دیدگاه سیستمی است و ساختارهای سنتی پاسخگوی آن نیست. مدیریت مبتنی بر فرآیند یکی از رویکردهای رایج مدیریت سازمان است که ساختار سنتی حوزه­های وظیفه­ای را از بین می­برد. در این دیدگاه فرآیندها به عنوان دارایی­های استراتژیک سازمان محسوب می­شوند و نیازمند مدیریت و بهبود مستمر می­باشند. لذا سازمان­­ها خواستار روشی جامع و اصولی برای ارزیابی و شناسایی نقاط ضعف فرآیندهای خود هستند که مدل­های بلوغ به این نیاز پاسخ می­دهند. مدل بلوغ فرآیند کسب و کار یک مسیر بهبود تکاملی را توصیف می­کند که راهنمای سازمان­ها برای حرکت از نابالغی و فعالیت­های متناقض به سمت بلوغ و فرآیندهای منظم است. مدل­های بلوغ بسیاری در حوزه مدیریت فرایند کسب و کار وجود دارد که در این مقاله مهم­ترین آن­ها معرفی می­شوند و ابعاد مورد توجه در مدل­ها بررسی می­شود.

کلیدواژه‌ها