ارائه شاخص‏های اثربخشی استقرار استاندارد نظام انطباق محصول IDS 601:2009 در سازمان‌های دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد، نراق، ایران

2 دکترا

3 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در سال‏های اخیر استقرار نظام‌های مدیریتی و به خصوص نظام مدیریت کیفیت در سازمان‌های دولتی غیرانتفاعی، افزایش چشم‌گیری یافته و پیاده‌سازی این استاندارد به عنوان معیاری از تعالی سازمان‌ها و مبنای اعطای جایزه و پاداش عملکرد از سوی سازمان‌های بالادستی مطرح شده است، در همین راستا " بررسی اثربخشی استقرار نظام انطباق محصول در سازمان‏های صنعتی مطرح است. همچنین بررسی این‌که این سازمان‏ها تا چه حد توانسته‏اند به نتایج و اهداف مورد نظر نظام انطباق محصول دست یابند امری مفید و ضروری بوده که در تصمیم‏گیری‏های مدیران ارشد در رابطه با لزوم استقرار نظام انطباق محصول تاثیرگذار است.
این پژوهش با هدف ارائه شاخص‌های اثربخشی استقرار استاندارد نظام انطباق محصول IDS 601:2009در سال 1394 در سازمان‌های دفاعی انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش کیفی و با استفاده از مطالعه‌ی موردی و بررسی‌های کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. با بررسی‌های انجام شده مشخص شد که سه شاخص مهم ارتقای کیفیت، رضایت مشتری و پایداری تولید تاثیر بسزایی در استقرار این استاندارد و نیز افزایش و ارتقای کیفیت محصول، قابلیت پایداری تولید و در نهایت رضایت مشتری داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها