شناسایی و بررسی مفاهیم قابلیت اطمینان انسان و تأثیر در بهره‌وری سازمان

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

4 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا گرایش آیرودینامیک دانشگاه دولتی فردوسی مشهد

10.22034/jsqm.2023.384186.1461

چکیده

در سال‌های اخیر مفهوم قابلیت اطمینان انسانی و مدیریت آن به موضوع اجتماعی و کاربردی در سراسر دنیا مبدل شده است. یکی از پارامترهای مهم در سیستم‌های صنعتی قابلیت اطمینان است که حتماً باید به آن پرداخته شود. شاید این مفهوم در نگاه اول پیچیده به نظر بیاید اما در عین اهمیت یک مفهوم ساده است. در تأسیسات صنعتی حفظ ایمنی همواره از اهمیت بالایی برخوردار است، به همین دلیل سیستم‌هایی که ایمنی برای آنها حیاتی است در صنایع گوناگون حائز اهمیت است. از این رو این پژوهش با هدف بررسی و شناسایی مفاهیم پایه و اولیه مفهوم قابلیت اطمینان انسان و همچنین مدیریت و کاربرد آن در صنعت انجام گردیده است. روش پژوهش مطالعه مقالات و منابع گوناگون برای شناسایی ارزش قابلیت اطمینان انسان و میزان بهره‌وری که در صنایع گوناگون می‌گذارد انجام گردیده است و در نتیجه شناسایی تأثیرات حائز اهمیت شاخص‌ها و مفاهیم قابلیت اطمینان انسانی در صنایع گوناگون بررسی و مرور شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات