پیکربندی مطالعات مدیریت کیفیت نرم با استفاده از روش کیفی تحلیل اسناد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی شرق، دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری، دانشگاه یزد، ایران

10.22034/jsqm.2022.301173.1358

چکیده

سازمان‌های پیشرو اهمیت بیشتری را به پرورش و تربیت نیروی انسانی و روابط و مناسبات انسانی در فرآیندهای سازمانی قائل می‌شوند. مدیریت در این سازمان‌ها به تجربه دریافته است که افزایش بهره‌وری نه از طریق افزایش سرمایه مادی و یا افزودن بر حجم نیروی کار بلکه از طریق بهبود و ارتقاء کیفیت نیروی کار قابل تحقق است. مدیریت کیفیت نرم یکی از مفاهیم نوظهور در عرصه مدیریت عملیات است که به‌واسطه آمیخته‌ای از عوامل انسانی و رفتاری، دستیابی به اهداف مدیریت کیفیت را میسر می‌سازد. به‌منظور درک بهتر این مفهوم نوظهور با عوامل درهم‌تنیده و پیچیده انسانی لازم است گمانه‌زنی‌های نظام‌مند در مورد سیر مطالعات مدیریت کیفیت نرم به عمل آید. در این راستا در این پژوهش، با استفاده از روش کیفی تحلیل اسنادی و با تحقیق در پایگاه‌های داده معتبر، مقالاتی که در متن‌ آن‌ها از عوامل مدیریت کیفیت نرم نام‌برده شده بود، مشخص شدند. همچنین نویسندگان و مجلات برتر این حوزه تعیین گردید. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده از 110 مؤلفه‌ مدیریت کیفیت نرم شناسایی شد و در نتیجه مشخص گردید که عوامل 1) آموزش و توانمندسازی، 2) ارتباطات، 3) مشارکت و همکاری، 4) رهبری و 5) پاداش و ارتقا، بیشترین فراوانی را در بین مؤلفه‌ها دارند. علاوه‌براین مواردی همچون فرهنگ سازمانی، سازمان باز، خلاقیت و نوآوری، و مسائل مربوط به استراتژی بنگاه از دیگر مواردی هستند که در مطالعات مدیریت کیفیت نرم بدان توجه شده است.

کلیدواژه‌ها


دوره 11، شماره 4
اسفند 1400
صفحه 1-41
  • تاریخ دریافت: 08 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 07 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 21 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 21 اردیبهشت 1401