راهبردهای توسعه و ارتقای کیفیت صنعت محتوای دیجیتال در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کاندیدای دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

صنعت محتوای دیجیتال در سال‌های اخیر در کشورهای توسعه‌یافته رشد قابل توجهی داشته است و یکی از مبانی خلق ثروت در این کشورها محسوب می‌شود. در ایران نیز در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای ارتقای کیفیت صنعت محتوای دیجیتال صورت پذیرفته است اما هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله قابل توجهی وجود دارد. بر همین اساس، هدف تحقیق حاضر، شناسایی راهبردهایی برای توسعه و ارتقای کیفیت صنعت محتوای دیجیتال در ایران انجام شده است. این تحقیق که به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی است، با استفاده از روش کیفی صورت پذیرفته است. در همین راستا، مصاحبه‌هایی نیمه‌ساختاریافته با 20 نفر از فعالان صنعت محتوای دیجیتال انجام شد که پس از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن‌ها، در 6 گروه دسته‌بندی شدند. آموزش، پژوهش، فراهم نمودن تسهیلات قانونی، ایجاد ساز و کارهای نظارتی، توسعه نیروی انسانی و بهبود فضای کار، عناوین این گروه‌ها هستند. پیشنهاد می‌شود با توجه بیشتر به راهبردهای معرفی شده و برنامه‌ریزی اصولی در راستای تحقق آن‌ها، مسیر ارتقای کیفیت به شکل بهتری پیموده شود. بهره‌مندی از مزایای توسعه صنعت محتوای دیجیتال، می‌تواند کشور را در زمینه خلق ثروت، اشتغال‌زایی، استفاده از ظرفیت نیروی جوان مستعد و همچنین ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی از طریق تولید محتوا، یاری نماید.

کلیدواژه‌ها