مهندسی معکوس - چرا و چگونه

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

-

چکیده

 مهندسی معکوس در عرصه صنعت و فناوری در شرایطی که در زمان و تامین منابع مالی محدودیت وجود دارد کارایی بالای خود را نشان می‌دهد و به همین دلیل و بخاطر ایجاد شانس وارد شدن در رقابت های فناورانه و اقتصادی، مورد توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. این روش بخصوص در سال‌های اخیر توسط کشورهای آسیای جنوب شرقی با نتایج کاملاً موثر بکار گرفته شده است. از این رو مهندسی معکوس روشی آگاهانه و عالمانه در دسترسی به فناوری براساس فناوری موجود و محصولات موجود است و تفاوت زیادی با کپی سازی و ماکت سازی دارد که نیاز است مفهوم مهندسی معکوس از دو واژه ذکر شده تمیز داده شود. در این مقاله سعی شده تا خوانندگان با فرآیند مهندسی معکوس براساس منابع و مراجع علمی موجود آشنا شوند. 

کلیدواژه‌ها