طرح ریزی مدیریت زنجیره تامین درفرآیندتضمین کیفیت محصولات

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

-

چکیده

 مدیریت زنجیره تامین به معنای  یکپارچه سازی واحدهای سازمانی درون زنجیره و ایجاد هماهنگی درجریان مواد ،اطلاعات و مسائل مالی با هدف تامین نیازهای مشتریان ودستیابی به مزیت رقابتی قابل اتکا و بلندمدت است. به عبارت دیگر، مدیریت زنجیره تامین مشتمل بر تمام فعالیت های مرتبط با جریان و تبدیل کالاها و تجهیزات از مرحله ماده خام (استخراج) تا تحویل به مصرف کننده نهایی و نیز جریانهای اطلاعاتی مرتبط با آنها می شود. در این مقاله، ضمن انجام مطالعات کتابخانه ای در مورد موضوعات مرتبط با زنجیره تامین و بررسی مدارک و انجام مصاحبه ها یی با صاحب نظران، به نقش زنجیره تامین در صنایع دفاعی می پردازیم. برای این منظور، پس از شناسایی محیط زنجیره تامین پروژه ها؛ عناصر آن تشریح می شود و سپس  شاخص های تضمین کیفیت در هر یک از این عناصر بررسی شده و در نهایت ارتباط این شاخص ها در سرتاسر زنجیره تامین مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها