ارزش در برابر ریسک

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

رئیس اداره بهبود مدیریت و آموزش کارکنان حوزه ستادی وزارت نیرو، تهران، ایران

چکیده

محاسبه ریسک در پورتفوی‌های سرمایه‌گذاری امروزی (شامل انواع ابزار مالی از جمله سهام، اوراق قرضه و انواع ابزارهای مشتقه) زمینه‌ساز پیشنهاد معیارهایی مختلف برای برآورد ریسک شده است. معادل ریسک در فرهنگ وبستر در برابر خطر قرار گرفتن است و علت به‌وجود آمدن ریسک، عموماً عدم اطمینان موجود نسبت به رویدادهای آتی است. یکی از معیارهای مهم برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک، ارزش در برابر ریسک1 است. در دنیای مالی کنونی، ارزش در برابر ریسک2 از جمله مهمترین مواردی است که در سنجش ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف اصلی مدیریت پورتفوی، بهینه‌سازی تخصیص دارایی‌ها مطابق بازده مورد انتظار و درجه ریسک است. در این مقاله سعی شده است تا ضمن معرفی ارزش در برابر ریسک، مزایا، معایب و روش‌های مختلف محاسبه آن بررسی شود.

کلیدواژه‌ها