ارائه مدل بهینه برای استانداردسازی کشور

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

-

چکیده

امروزه ارائه محصولات و خدمات توسط شرکتهای مختلف ذهن هر مصرف کننده‌ای را برای انتخاب کالای با کیفیت و قابل اطمینان به خود مشغول می‌کند. بدون شک، استانداردسازی ابزاری مناسب در حصول اطمینان برای مشتریان است. در این میان اگر استانداردسازی در مقوله تجهیزات ملی مدنظر قرار گیرد، حساسیت و اهمیت موضوع دوچندان خواهد شد. اما نکته مهم این است که این ابزار را چگونه می‌توان اثربخش و کارآمد نمود.
در این مقاله ضمن مروری بر اهمیت و ضرورت استانداردسازی، ساختار و سازما نهای استانداردسازی بین‌المللی با تاکید بر موسسه ملی استانداردسازی آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با بهره‌گیری از ساختار سازمانهای مطرح در این حوزه، مدل پیشنهادی برای
استانداردسازی کشور با در نظر گرفتن شرایط بومی کشور ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها