نگاهی به استانداردهای حوزه امنیت اطلاعات

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

-

چکیده

با شک لگیری اندیش هی ایجاد یک استاندارد در حوزه امنیت اطلاعات در کشور انگلستان و انتشار اولین نسخه ی استاندارد در سال
1995 م و تقویت نگاه سیستمی به مقوله امنیت اطلاعات، تحولات گسترده ای در این بخش صورت گرفته است. در این زمینه، موسسه
بین المللی استاندارد ( ISO ) با همکاری و پیشگامی موسسه استاندارد انگلستان ( BSI ) تا کنون چندین استاندارد و گزارش فنی منتشر
نموده است. این مقاله ضمن اشاره به سیر پیدایش و تکامل استانداردهای حوزه امنیت اطلاعات به معرفی اجمالی استانداردها و همچنین
ترسیم وضعیت فعلی اسناد بالادستی کشور در این بخش و لزوم حرکت پر شتاب تر آن خصوصاً در بخش دفاعی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها