نویسنده = رضا حاجی قاسمی
تعداد مقالات: 2
1. طبقه بندی الگوهای پویای رفتاری سیستم ها

دوره 2، پاییز، پاییز 1391، صفحه 62-73

جعفر قیدر خلجانی؛ رضا حاجی قاسمی؛ حسن حاجی قاسمی


2. مدل سازی رفتار سیستم های پیچیده با استفاده از دیدگاه های جزیی

دوره 2، تابستان، تابستان 1391، صفحه 14-23

جعفر قیدرخلجانی؛ حسن حاجی قاسمی؛ رضا حاجی قاسمی