دوره و شماره: دوره 10، بهار - شماره پیاپی 35، بهار 1399، صفحه 1-120 

مقاله پژوهشی

1. بررسی سطح استقرار استاندارد مدیریت نوآوری در صنایع حمل و نقل ریلی درون‌شهری

صفحه 1-25

ناصر شهلائی؛ افشار بازیار؛ حسین میرزایی ازندریانی


3. معماری فرآیندهای مدیریت کیفیت نرم بر اساس الگوی APQC

صفحه 45-64

علیرضا رجبی پور میبدی؛ حمزه امین طهماسبی؛ سیّد سینا معصومی


6. طراحی چارچوب نوین مدل شایستگی مدیران آموزش عالی با رویکرد تلفیقی ISM و SEM

صفحه 101-125

پوریا مالکی‌ نژاد؛ مهران ضیائیان؛ میلاد ضیائیان