تماس با ما

لطفاً در صورت داشتن هرگونه سؤالی در مورد نشریه ، تماس با ما را دریغ نکنید.
آدرس: تهران،پاسداران، دفتر نشریه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت.

تلفن:09113454709

jstandardization@gmail.com

www.jstandardization.ir

 


CAPTCHA Image