نقش مدیریت پروژه بر بهبود روند ساخت و ساز درنوار ساحلی دریای خزر براساس استاندارد PMBOK

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، چالوس، ایران

چکیده

برای موفقیت پروژه های ساختمانی، علاوه بر توجه به استانداردهای فنی و مهندسی، بایستی به استانداردهای موجود در زمینه مدیریت پروژه و مدل های ارزیابی نیز توجه جدی شود. احساس نیاز به ارتقاء و بهبود زیرساخت ها، روند رو به رشد پروژه های عمرانی در کشور را به همراه می آورد. امروزه پروژه های عمرانی زیادی در جهت پاسخ به این نیاز حیاتی کشور تعریف شده و به مرحله اجرا در می آیند. به همین دلیل جایگاه مدیریت پروژه نقش اساسی را در به انجام رسیدن و موفقیت پروژه بازی خواهد کرد. بر این اساس در مطالعه حاضر به تحلیل عملکرد مدیریت پروژه ها بر اساس استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) در ساخت و ساز های نوار ساحلی دریای خزر پرداخته شده است. دراین راستا ابتدا مبانی نظری مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK ارائه گردید. سپس با تهیه پرسشنامه از کارشناسان فنی در امر ساخت خواسته شد تا بر اساس میزان اهمیت به هریک از پرسش ها نمره مشخصی دهند. پس از جمع آوری چک لیست و اطلاعات لازم، معیارهای10گانه استاندارد PMBOK براساس نظر کارشناسان عمران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در انتها افراد و شرکت های ساخت و ساز منطقه نوار ساحلی دریای خزر به عنوان یک نمونه، مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص گردید که مدیریت گستره پروژه و مدیریت تدارکات پروژه بالاترین رتبه را در میان حوزه ها دارا هستند. بدین معنی که به کارگیری دانش مدیریت پروژه در این حوزه ها، دارای بیشترین تاثیر بوده و این در حالی است که مدیریت کیفیت پروژه و مدیریت زمان پروژه ازکمترین رتبه برخوردار می باشند. به این معنا که به کارگیری دانش مدیریت پروژه در این حوزه ها، تاثیر کمتری نسبت به سایر حوزه ها داشته و در مجموع کل حوزه های دانش، با دریافت امتیاز 56 از 100، دارای سیستم مدیریت پروژه متوسطی می باشد.

چکیده تصویری

نقش مدیریت پروژه بر بهبود روند ساخت و ساز درنوار ساحلی دریای خزر براساس استاندارد PMBOK

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of the project management to improve the construction process in the Caspian Sea coast according to the PMBOK standard

نویسندگان [English]

  • Nima Amani
  • Rasoul Nazparvar
Department of Civil Engineering, Chalous, Islamic Azad University, Chalous, Iran
چکیده [English]

Proper management of construction projects is important to the success of these projects. Therefore, in order to succeed in construction projects attention should be paid to standards of project management and assessment models in addition to meeting technical and engineering standards. A sense of the need to upgrade and improve the infrastructure brings about the growing trend of development projects in the country. Today, many construction projects have been defined and implemented to meet this vital need of the country. For this reason, the project management will play a key role in the success of the project. Accordingly, in the present study, an analysis of performance of the project management is administered according to the PMBOK standard in the Caspian coastal strip construction. In this regard, first, the theoretical bases of project management and PMBOK standard were presented. Then a questionnaire was distributed to technical construction experts who were asked to give a certain score, based on the importance of each question. After collecting the checklist and necessary information, the ten standard PMBOK criteria were assessed and analyzed by the experts. In the end, individuals and construction companies in the Caspian Sea coastal zone were sampled as an example, and it was found that project scope management and project procurement management were the highest rating among the elements. This means that the use of project management knowledge in these areas has had the greatest impact, while project time management and project quality management are of the lowest priority, so, the use of knowledge in project management in these areas has had less impact than other areas. In sum, the whole fields of knowledge, with a score of 56 of 100, have a modest project management system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • project management
  • PMBOK
  • Standard
  • time
  • Cost
  • Construction Industry