استانداردهای306 IDS – استانداردی برای یکپارچه سازی دادههای مبنا در واحدهای دفاعی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

این مقاله به معرفی استانداردهای سری 306 که نقش به سزایی در یکپارچه‌سازی داده‌های مبنا در سطح واحدهای دفاعی دارند، می‌پردازد. در این نوشتار اجزاء سامانه شناسه‌گذاری اقلام و محصولات دفاعی که در استانداردهای 306 به آن پرداخته شده است، تبیین و مرکز دفاعی راهبری سیستم کدینگ اقلام (مدرسکا) به عنوان سازمان متولی سامانه در سطح نیروهای مسلح معرفی گردیده است. این مقاله از طریق بیان مشخصات، کاربردها و قابلیت‌های سامانه شناسه‌گذاری  اقلام و کالاها که در حوزه نسبتا وسیعی در سطح واحدهای دفاعی قابل پیاده‌سازی است، به شرح و تبیین موضوع پرداخته است. هدف این نوشتار آشنایی واحدهای دفاعی با استانداردهای سری 306 و بیان الگویی برای مدیریت اقلام  و مفاهیم مرتبط با اقلام در سطح سازمان  است. از آنجا که در سازمان‌های بزرگ که دارای چند بخش یا واحد جداگانه هستند، حجم قابل توجهی از دارایی‌ها و منابع مالی و فیزیکی سازمان در تامین و تدارک کالاها و پشتیبانی واحدهای عملیاتی به مصرف می‌رسد، به کارگیری ابزارها و روش‌هایی مانند شناسه‌گذاری اقلام نقش مهمی در یکپارچه‌سازی داده‌های مبنا در نیل به اثربخشی و کارآیی بالاتر دارد.

کلیدواژه‌ها