مروری بر مفاهیم کسب وکار شبکه ای

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

در دهه‌ی اخیر شبکه‌های کسب‌و‌کار ارزش قابل توجهی را نصیب فعالان عرصه‌ی کسب‌و‌کار به‌خصوص شرکت‌های کوچک و متوسط کرده است. از این ‌رو شرکت‌های بسیاری با هدف توسعه‌ی کسب‌و‌کار خود در جهت ایجاد چنین شبکه‌هایی سرمایه‌گذاری فراوانی انجام داده‌اند. در واقع این امر سبب شده تا شرکت‌ها تعامل خود را با یکدیگر بیشتر کرده و از طریق حفظ شایستگی اصلی درون شرکت و تبادل اطلاعات، تجربه و منابع ارزشمند، برای خود و سایر شرکت‌های موجود در شبکه‌ مزیت رقابتی کسب کنند. اما با توجه به گستردگی و اهمیت این موضوع و مفید بودن آن‌ در کشور ما مطالعات اندکی پیرامون این موضوع صورت گرفته است. لذا این مقاله سعی‌کرده است تا با بررسی و تحلیل مفاهیم کلیدی کاربردی در شبکه‌های کسب‌و‌کار، زمینه‌ی لازم برای ورود صاحبان کسب‌و‌کار و محققین را به این حوزه فراهم کند.

کلیدواژه‌ها