طرح‌ریزی فرایند رده‌بندی شناورها مبتنی بر الگوی ارزیابی انطباق دفاعی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

طرح‌ریزی فعالیت‌های ارزیابی انطباق به‌عنوان یکی از فرایندهای بنیادین و مهم نظام استانداردسازی دفاعی، به‌گونه‌ای متناسب با رویکرد نوین استانداردسازی دفاعی و سازگار با الگوهای بین‌المللی در جهت استفاده‌ی بیشینه از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی، یکی از چالش‌های اساسی طراحان فرایند استانداردسازی دفاعی است که در کارهای قبلی مورد مطالعه قرارگرفته است. از طرفی به دلیل وسعت مرزهای آبی کشورمان و نیاز به حضور مؤثر در آب‌های آزاد بین‌المللی، نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک نیروی راهبردی در دکترین دفاعی ایران شناخته می‌شود و بالطبع نظام استانداردسازی دفاعی باید نقش مؤثری در نظام‌مند ساختن فرایندهای دریانوردی شناورها ایفا نماید. بر همین اساس در ادامه‌ی پژوهش قبلی و به‌عنوان اولین گام طرح‌ریزی فرایندهای ارزیابی انطباق در بخش دفاعی، فرایند رده‌بندی شناورهای نظامی متناسب با ملاحظات دفاعی، سازگار با الگوهای بین‌المللی و منطبق بر الگوی سه لایه‌ای استانداردسازی (نهاد (نظام مدیریت)، فرایند و محصول) طرح‌ریزی و توسعه داده‌شده است.