ارائه‌ی مدل هم‌پوشانی استانداردهای مدیریتی و حاکمیتی فناوری اطلاعات

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

توسعه و افزایش ضریب نفوذ فناوری اطلاعات، زمینه‌ساز تغییرات بسیاری در ابعاد مختلف سازمان‌ها ‌شده است. این تغییرات باید بر اساس طرح توسعه و استراتژی کلان سازمان، طرح‌ریزی، اجرا و پایش شوند. این امور در سازمان با حاکمیت و مدیریت مرتبط هستند.
اهمیت این موضوع‌ها سبب پیدایش استانداردها و چارچوب‌های متعدد در حوزه‌های حاکمیتی و مدیریتی فناوری اطلاعات ‌شده است. تنوع استاندارد‌ها و چارچوب‌ها، انتخاب را برای کسانی که می‌خواهند مجموعه‌ای بهره‌ور از استاندارد‌ها و الگو‌ها را در سازمان خود پیاده‌سازی نمایند مشکل کرده است. در این تحقیق ابتدا مفاهیم و ادبیات مطرح در این حوزه مورد مطالعه قرار گرفته سپس استانداردهای متداول در حوزه‌ی نظام‏های مدیریتی و حاکمیتی فناوری اطلاعات معرفی و تحلیل محتوا شده‌اند. تحلیل حاوی یک روش تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و مقایسه‌ی تطبیقی با هدف مطالعه‌ی ارتباطات است.
سپس مدل هم‌پوشانی این استانداردها ارائه‌شده است. مدل هم‌پوشانی ارائه شده، تمامی استانداردها، الگوهای برتر و چارچوب‌های مطرح در این حوزه را در بر می‌گیرد. این مدل راهنمای مناسبی جهت انتخاب مرجع مناسب و هم‌راستا با اهداف کسب‌وکار برای سازمان‌ها است.

کلیدواژه‌ها