طرح‌ریزی فرایند تأیید صلاحیت پروازی نظامی مبتنی بر الگوی ارزیابی انطباق دفاعی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

در ادامه‌ی پژوهش‌های قبلی در زمینه‌ی توسعه‌ی "الگوی ارزیابی انطباق"، طرح‌ریزی فعالیت‌های ارزیابی انطباق را در حوزه‌های مختلف، می‌توان از اولویت‌های استانداردسازی دفاعی به‌شمار آورد. چنین فعالیت‌هایی از یک‌سو باید منطبق بر رویکرد نوین استانداردسازی دفاعی باشد و از سوی دیگر در جهت استفاده‌ی بیشینه از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی، سازگار با الگوهای بین‌المللی باشد. از طرفی استانداردسازی هواگردها به‌دلیل اهمیت ایمنی در آن‌ها و راهبردی بودن چنین محصولاتی در دکترین دفاعی کشور، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی طراحان استانداردسازی دفاعی بوده است. از‌این‌رو در پژوهش حاضر، در ادامه طرح‌ریزی فرایندهای ارزیابی انطباق دفاعی، فرایند تأیید صلاحیت پروازی هواگردهای دفاعی، مبنی بر الگوی سه لایه‌ای استانداردسازی (نظام مدیریت (نهاد)، فرایند و محصول) و سازگار با فعالیت‌های بین‌المللی، طرح‌ریزی و توسعه داده شده است.

کلیدواژه‌ها