خدمات مهندسی در طول عمر – نوآوری و نقش استانداردها

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، یافته‌های پژوهشی حاصل از اتخاذ یک راهبرد (یا گزینه‌های راهبردی) برای مؤسسه‌ی استاندارد بریتانیا[1] ارائه‌ شده است. راهبرد موردنظر به‌منظور توانمندساختن این مؤسسه در توسعه‌ی استانداردها برای ارتقای نوآوری در زمینه‌ی "خدمات مهندسی در طول عمر" اتخاذشده است. هدف از این پژوهش ارائه‌ی یک "سند راهبردی" به‌منظور جهت‌دهی به اقدامات پژوهشی و سایر فعالیت‌های ارائه‌ی خدمات است. این کار با هدف تعیین و استقرار یک راهبرد ملی برای استانداردها و به‌منظور ارتقای نوآوری در "خدمات مهندسی در طول عمر" صورت می‌گیرد و در پی پاسخگویی به این سؤال است که چگونه تدوین و به‌کارگیری استانداردها، نوآوری را در زمینه‌ی توسعه و ارائه‌ی خدمات مهندسی در طول عمر، افزایش داده و شتاب می‌بخشد؟
در اکتبر سال 2012، بررسی‌ و تفسیری در خصوص یک "نقشه‌ی راه[2]" برای TES، توسط مرکز ملی خدمات مهندسی در طول عمر[3] انجام شد؛ همچنین یک پروژه‌ی پژوهش دانشجویی نیز قبل از آن، در همان سال انجام‌شده بود. این مطالعه، یک دیدگاه اولیه از نقشه‌ی راه برای استانداردهای TES، توسعه داد که مبنایی برای مجموعه­ای از مصاحبه­های نیمه ساختاریافته با دانشگاهیان و مجریان به‌شمار می‌آید و نمایانگر وجود اختلاف فراوانی در دیدگاه و درک از موضوعات است. اگرچه، دراین خصوص اجماع اولیه وجود دارد،‌ اما کار باید به‌گونه‌ای انجام شود که حاصل آن برای سازمان‌های کوچک و متوسط[4] و نهادهایی که توانمندی کمتری در مدیریت دارایی‌ها[5] دارند، سودمند باشد. به‌طوری‌که همواره بهترین رویه‌ها مشخص باشند. اولین چالش در این زمینه این است که یک دامنه‌ی کاربرد برای این موضوع تعیین شود: "منظور از خدمات مهندسی در طول عمر چیست".[1]. British Standards Institution(BSI)


[2]. Road map


[3]. TES Centre


[4]. Small and medium-sized Enterprises (SMEs)


[5]. Asset Management

کلیدواژه‌ها