مدل استانداردسازیِ نوآوری: موردکاوی شرکت‌های فناوری‌محور

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

کارشناسی ارشد، مترجمی زبان انگلیسی

چکیده

این مقاله به بررسی عناصر اصلی نوآوری و فعالیت‌های کلیدی آن‌ها در محیط استانداردسازی می‌پردازد. در این راستا، موردکاوی یک شرکت فناوری‌محور چینی در صنعت مخابرات مطرح می‌شود که یک نمونه‌ی مثال‌زدنی از عرصه‌ای مملو از نوآوری شدید و تدوین فراگیر استانداردها به عنوان نمونه‌ای از یک موردکاوی عمیق می‌باشد. این موردکاوی، تلاشی برای درک و فهم فعالیت‌های کلیدی نوآوری در تدوین استانداردها و تعلیم شرکت‌های فناوری‌محور چین به هنگام تخصیص مناسب منابع به نوآوری و برداشتن گام‌های فعال در توسعه‌ی آتی استانداردسازی است. پس از آن، مدل مدیریت نوآوری استانداردمدار تشریح شده، و در آخر نتیجه‌گیری ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Fang Fang Keith Dickson Daoping Wang , (2016),"The standardization model of innovation: case of high-technology enterprises", Chinese Management Studies, Vol. 10 Iss 1.