مفهوم‌پردازی و تبیین مؤلفه‌های استانداردسازی از منظر اسلام (در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

استاندارد یکی از ارکان مهم در توسعه‌ی تجارت، ارتباطات و تعاملات بین افراد، گروه­ها، بنگاه­ها و جوامع و بسترسازی رشد اقتصادی است. بدون وجود این بستر امکان توسعه‌ی بازار، ایجاد هم­افزایی، استفاده از فناوری‌های نوین و شاید به یک معنی زندگی در دنیای جدید فراهم نخواهد شد. از همین‌رو یکی از بندهای 24 گانه‌ی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به این موضوع اختصاص یافته‌است.
تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از جمله استانداردسازی نیازمند هدف‌گذاری است. هدف‌گذاری از روش‌های مختلف صورت می‌گیرد. یکی از این روش‌ها استفاده از الگوها و نمونه‌های عینی است که از هر گونه خطا و اشتباهی معصوم هستند و سیره‌ی آن‌ها می‌تواند در دنیای امروز به عنوان استاندارد سبک زندگی مطرح و هدف‌گذاری شود. از این‌رو در این تحقیق تلاش شده است تا مفهوم‌پردازی استاندارد در سیره‌ی معصومین (ع) مورد بررسی قرار گیرد.
در این مقاله با تفکیک نگرش علمی و مکتبی به مقوله‌ی استانداردسازی، به تحلیلی استنباطی از کار و فعالیت استاندارد در سیره‌ی معصومین (ع) پرداخته شده است و بر استاندارد به‌عنوان امری ارزش‌مدار و با جهت‌گیری ارزشی تاکید شده و تاثیر ایمان و نیت خالص را در کار استاندارد مورد تدقیق قرار داده است. از این منظر، استاندارد شامل دو بعد حُسن فاعلی اعم از انگیزه، ایمان و نیّت خالص (بستر هدف صحیح) به همراه حُسن فعلی اعم از عمل صالح (کار صحیح به روش صحیح) است که به حیات طیّبه منجر خواهد شد.
سپس الگویی نظری برای استانداردسازی از منظر اسلام ارایه شده است. مبنای این الگو تقسیم استاندارد به صورت توحیدی و الحادی است. از این منظر کار صحیح و روش صحیح، همان عمل صالحی است که مبتنی بر نیت صحیح به عنوان تضایف‌دهنده‌ی ایمان صالح به حیات طیبه منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


  1. قرآن کریم
  2. ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرّم (1408 ق) لسان العرب، چاپ اول، دار احیاء التراث العربی، بیروت
  3. ابن هشام، ابومحمد عبدالملک (1378 ش)، سیرت رسول الله ترجمه رفیع الدین اسحاق بن محمد همدانی قاضی ابرقوه، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران
  4. ابن سعد، ابوعبدالله محمد (1405). الطبقات الکبری، دار بیروت الطباعة و النشر، بیروت
  5. دلشاد تهرانی، مصطفی، (1388) سیره نبوی، جلد اول، چاپ چهارم، انتشارات دریا، تهران
  6. دلشاد تهرانی، مصطفی (1388). سیره نبوی جلد چهارم چاپ چهارم، انتشارات دریا، تهران
  7. سیوطی، جلال الدین عبد الرحمن، (1407)، الاتقان فی العلوم القرآن، چاپ اول، دارابن کثیر دمشق، بیروت
  8. السیوطی،جلا الدین عبد الرحمن بن أبی بکر، جامع الصغیر فی أحادیث البشیر النذیر، دارالفکر بیروت
  9. الراغب الاصفهانی ابوالقاسم الحسین بن محمد (1400)، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق و ضبط محمد سید کیلانی دارالمعرفه، بیروت

10. زرکشی، بدر الدین محمد، البرهان فی العلوم القرآن، چاپ اول، دار الفکر، بیروت

11. فیض الاسلام، علینقی (1330 ش) نهج‌البلاغه، حیدری، تهران

12. الفراهیدی، ابوعبدالرحمن الخلیل بن احمد (1405)، کتاب العین، قم موسسه دارالهجرة

13. الکلینی، ابوجعفر محمدبن یعقوب، (1388 ق)، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، دارالکتب الاسلامیة، تهران

14. الصدوق، ابوجعفر محمدبن علی بن الحسین بن بابویه القمی (1389 ق). الخصال، مکتبه الصدوق، طهران

15. الصدوق، ابوجعفر محمدبن علی بن الحسین بن بابویه القمی (1400). الامالی، موسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت

16. الصدوق، ابن جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی،(1361 ه.ش)، معنای الأخبار، تحقیق: علی اکبر غفاری، الطبعه الاولی، موسسه النشر الاسلامی قم،

17. طبرسی، امین الاسلام ابوعلی الفضل بن الحسن (1403) مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مکتبه المرعشی النجفی، قم

18. مظفر، علامه محمد رضا، (1382 ه.ش)، اصول الفقه فی مباحث الالفاظ و الملازمات العقلیه و مباحث الحجه و الاصول العملیه، تحقق: عباس علی الزارعی السبزواری، الطبقه الثانیه، انتشارات بوستان کتاب قم،

19. مکارم شیرازی، ناصر (1370 ش)، تفسیر نمونه، با همکاری جمعی از نویسندگان، دارالکتب الاسلامیه، تهران.

20. موسوی خوی، سید ابولقاسم،(1385)، البیان فی تفسیر علوم القرآن، چاپ دوم، مطبعه الاداب، نجف

21. المجلسی، محمدباقر (1403 ق). بحارالانوار الجامعه العلوم الائمة الاطهار. الطبعة الثالثه. دار احیاء التراث العربی، بیروت

22. النجاری، ابوعبدالله محمدبن اسماعیل(1407 ق). التاریخ الکبیر، شرح و تحقیق قاسم اشماعی الرفاعی، چاپ اول، دارالقلم، بیروت

23. الواقدی، ابوعبدالله محمد بن عمر (1409 ق). المغازی، تحقیق مارسدن جونز، چاپ سوم، موسسسه الاعلمی المطبوعات بیروت

24. الغزالی، ابوحامد محمد بن محمد (1403) احیاءعلوم الدین، دارالقلم، بیروت

25. الهندی، علاء الدین بن حسام الدین المتقی (1409) کنز العمال فی احادیث الاقوال و الافعال، موسسه الرسالة، بیروت

26. الهندی، علاء الدین بن حسام الدین متقی (1400ق). الجامع الصغیر، بیروت