نظام واحد مستندسازی طراحی: از ایده تا عمل

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه تهران

3 کارشناس مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

امروزه افزایش سرعت توسعه صنعتی، افزایش بازدهی تولید، کاهش حداکثری زمان تولید و دستیابی به فناوری‏های جدید با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت، به عنوان مسائلی مهم در صنایع مختلف مطرح هستند. حل موفق این مسائل تا حد زیادی به میزان استانداردسازی فرایند توسعه محصول و مستندسازی دانش ایجاد شده طی این فرایند وابسته است. رعایت دقیق الزامات استانداردهای عمومی و فنی منجر به دستاوردهای قابل توجهی در راستای اهداف فوق می‏شود. نظام واحد مستندسازی طراحی یکی از این نظام‏‌ها است که پیاده‎‏سازی آن در سال‏های اخیر منجر به دستاوردهای چشمگیری برای فدراسیون روسیه شده است. از جمله این دستاوردها می‏توان به ساده‏تر شدن فرایند تهیه اسناد، حذف پراکندگی‌های موجود در روشهای پیشینِ مستندسازی، افزایش سطح کیفی و ارزش اطلاعاتی مستندات، ساماندهی انتقال اسناد، و سهولت به‏کارگیری و بهره‏برداری از آنها اشاره نمود که در نتیجه، زمینه آمادگی صنعت برای تولید محصولات جدید را فراهم می‏سازد. در این مقاله ضمن بررسی چرایی و چگونگی شکل‏گیری نظام واحد مستندسازی طراحی، کلیات آن مورد بررسی قرار می‏گیرد. به علاوه، نتایج محتملِ به‏کارگیری نظام واحد مستندسازی طراحی نیز مورد بحث قرار می‏گیرد. 

کلیدواژه‌ها


G. 2.001-2013, Unified System of Design Documentation. General Principles, Council for Standardization, Metrology and Certification, 2013.
غ. خاکی, روش تحقیق (با رویکرد پایان‌نامه نویسی), تهران: بازتاب, 1390.
G. 2.101-2013, Unified System of Design Documentation. Types of Products, Council for Standardization, Metrology and Certification, 2013.
G. 2.201-80, Unified system for design documentation. Designation of products and design documents, Council for Standardization, Metrology and Certification, 1980.
G. 2.301-98, Unified system for design documentation. Formats, Council for Standardization, Metrology and Certification, 1968.
G. 2.302-68, Unified system for design documentation. Scales, Council for Standardization, Metrology and Certification, 1968.
G. 2.303-68, Unified system for design documentation. Lines, Council for Standardization, Metrology and Certification, 1968.
G. 2.401-68, Unified system for design documentation. Rules for making drawings of springs, Council for Standardization, Metrology and Certification, 1968.
G. 2.503-2013, Unified system of design documentation. Rules of making modifications, Council for Standardization, Metrology and Certification, 2013.
G. 2.601-2013, Unified system for design documentation. Exploitative documents, Council for Standardization, Metrology and Certification, 2013.
G. 2.602-2013, Unified system for design documentation. Repair documents, Council for Standardization, Metrology and Certification, 2013.
G. 2.603-68, Unified system for design documentation. Rules of modification in maintenance and repair documentation, Council for Standardization, Metrology and Certification, 1968.
G. 2.701-2008, Unified system for design documentation. Diagrams. Kinds and types. General requirements for fulfillment, Council for Standardization, Metrology and Certification, 2008.
G. 2.801-74, Unified system for design documentation. Pattern method of projecting. Geometric form, model dimensions, Council for Standardization, Metrology and Certification, 1974.
G. 2.103-2013, Unified System of Design Documentation. Stages of Designing, Council for Standardization, Metrology and Certification, 2013.
G. 2.102-2013, Unified System of Design Documentation. Types and Sets of Design Documentations, Council for Standardization, Metrology and Certification, 2013.
G. 2.118-73, Unified System of Design Documentation. Technical Proposal, Council for Standardization, Metrology and Certification, 1973.
G. 2.119-73, Unified System of Design Documentation. Preliminary design, Council for Standardization, Metrology and Certification, 1973.
G. 2.120-73, Unified System of Design Documentation. Technical Design, Council for Standardization, Metrology and Certification, 1973.
G. 3.1001-2013, Unified system for technological documentation. General principles, Council for Standardization, Metrology and Certification, 2013.
G. 2.111-2014, Unified System of Design Documentation. Normocontrol, Council for Standardization, Metrology and Certification, 2014.