شناسایی حوزه‌های آینده‌ی استانداردسازی: روش‌شناسی و تجربیات عملی

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، مترجمی زبان انگلیسی

چکیده

این مقاله به توصیف روش‌شناسی آینده‌نگاری استانداردسازی می‌پردازد که برای نهاد استانداردسازی آلمان[1] توسعه داده شده تا به صورت نظام‌مند کار شناسایی موضوعات نوآورانه‌ی استانداردسازی را با مشارکت جامعه‌ی علمی و پژوهشی انجام دهد. تاکنون، نهادهای رسمی استانداردسازی تلاش‌های نظام‌مندی را برای اجرای این گونه مطالعات آینده‌نگاری انجام نداده‌اند. این رویکرد با ترکیب کردن تحلیل کمی رایانه‌ای شاخص‌های علم و فناوری (مانند کاربردهای ثبت اختراع، نشریات علمی و غیره) و پیمایش‌های مبتنی بر روش دِلفی، به شناسایی جنبه‌های آینده‌ی استانداردسازی در زمینه‌های نوآورانه‌ی پویا می‌پردازد. برای نشان دادن رویکرد کلی روش‌شناسانه، این مقاله، توصیف‌ مفصلی از نتایج رویکرد مبتنی بر شاخص و پیمایش دلفی را در حوزه‌ی فناوری نانو ارائه می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها