نگاه به آینده در کسب وکارهای نوپا: مروری بر متداول ترین روش های آینده نگاری در طراحی مدل کسب وکار در شرکت های نوپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

10.22034/jsqm.2024.412594.1520

چکیده

در دوران انقلاب صنعتی چهارم، سرعت فزاینده نوآوری و فناوری‌های جدید وکوتاه شدن چرخه‌ عمر محصول، چالش‌های جدیدی را برای کسب‌وکارها ایجاد کرده است. روش‌های سنتی کسب‌وکار غالبا بر اساس شواهد و سنجه‌های گذشته‌نگر عمل می‌کنند، و در برابر تغییرات گسسته با چالش مواجه‌اند. به این ترتیب، مدیریت و درک عدم‌قطعیت‌‌ها به کمک روش‌های‌آینده‌نگاری در طراحی مدل‌کسب‌و‌کار مناسب تبدیل به یک روند رو به رشد شده است و استفاده از روش‌های آینده‌نگاری مناسب در طراحی مدل‌کسب‌و‌کار، به صورت کلی، و در شرکت‌های‌نوپا، به صورت خاص، در سال‌های آینده ناگزیر خواهد بود. آینده‌نگاری جعبه‌ابزار متنوعی از روش‌ها را در اختیار قرار می‌دهد تا از طریق آن‌ها بتوان مدل‌های کسب‌وکار را برای آینده آماده کرد. این پرسش که کدام روش‌ها برای این هدف مناسب‌تر خواهد بود، پرسشی است که در این مطالعه به آن پرداخته شده است. با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد کسب‌وکارهای‌نوپا از جمله سن، معیارهای رشد و محدودیت منابع امکان بکارگیری روش‌های مورد استفاده شرکت‌های متوسط و بزرگ برای آن‌ها وجود ندارد و و نیاز به تحقیقات مستقل در این زمینه احساس می‌شود. بر این اساس از رویکرد کمی با استفاده از روش علم‌سنجی و رویکرد کیفی با استفاده از روش پرسشنامه استفاده شد. بر اساس مطالعات علم‌سنجی آشکار شد که روند استفاده از روش‌های آینده‌نگاری در طراحی و تدوین مدل کسب‌وکار رو به رشد است. تجمیع نتایج بدست آمده نشان می‌دهد روش «سناریو‌نگاری» مهم‌ترین روش آینده‌نگاری مناسب در طراحی مدل کسب‌و‌کارآینده‌نگارانه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات