تعیین عمر اقتصادی تجهیزات با رویکرد هزینه چرخه عمر (LCC) (مطالعه موردی: کوره ذوب آلومینیوم)

نوع مقاله : کنفرانسی

نویسندگان

1 دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشگاه مالک اشتر

10.22034/jsqm.2023.383703.1459

چکیده

یکی از مسائل مهم در حوزه تصمیم‌گیری سازمان‌های صنعتی، تعیین زمان بهینه استفاده از تجهیزات می‌باشد. زیرا جایگزینی پیش از موعد، هزینه‌های اضافی برای سازمان دارد و جایگزینی دیرتر از موعد باعث افزایش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات می‌گردد. در نتیجه با آگاهی از عمر مفید تجهیزات می‌توان مدیریت تجهیزات را تسهیل نمود. حال محاسبه و شناسایی هزینه‌های چرخه عمر برای تعیین عمر بهینه تجهیزات امری ضروری است. در پژوهش حاضر هزینه چرخه عمر برای کوره ذوب آلومینیوم پیاده‌سازی می‌شود، لذا قدم اول این مقاله مشخص کردن مدل هزینه چرخه عمر و جمع‌آوری و محاسبه هزینه‌هاست سپس با استفاده از روابط اقتصاد مهندسی مدت زمان استفاده از این تجهیز به کمک نمودار هزینه چرخه عمر و نقطه سر به سر بدست می‌آید. که در نهایت پس از محاسبات و بررسی نمودار مشخص شد کوره ذوب آلومینیوم پس از 10 سال استفاده باید از رده خارج شود. در واقع استفاده از هزینه چرخه عمر علاوه بر مشخص شدن زمان تعویض تجهیزات کمک شایان در تصمیم‌گیری‌ها به مدیران سازمان‌های صنعتی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات