شناسایی، معرفی و بررسی روش های تحقق یکای مول با تکیه بر روش سیلیسیم

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

3 کارشناسی‌ ارشد مدیریت، دانشگاه تهران

10.22034/jsqm.2022.269823.1295

چکیده

توسعه اندازه‌‌شناسی به‌‌منظور تحقق یکای مول یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که به‌طور مستقیم با بهداشت، سلامت، امنیت جامعه و تجارت منصفانه در ارتباط است. هدف اصلی مطالعه‌ی حاضر بررسی روش‌های بنیادی و پیشرفته تحقق یکای مول و مقایسه آن‌ها از منظر عدم قطعیت در راستای تعریف اصلاح‌شده آن بر پایه ثابت آووگادرو (1023× 02214076/6) است. عدم قطعیت نسبی کمتر از 8-10 یکی از پیش‌‌نیازهای تعریف اصلاح‌شده‌ی یکای مول است. وزن‌سنجی، کولون‌سنجی و استفاده از معادله گازها ازجمله روش‌های بنیادی تحقق عملی یکای مول در آزمایشگاه هستند که عدم قطعیت نسبی زیادی دارند. امروزه امکان تحقق یکای مول به ‌روش تراکم بلوری اشعه ایکس (روش سیلیسیم) با عدم قطعیت نسبی مطلوب به‌وسیله‌ی موسسه‌های ملی اندازه‌شناسی فراهم شده است. از این روش با هدف محاسبه تعداد اتم‌ها در یک نمونه بلور سیلیسیم به‌عنوان بالاترین سطح فناوری برای تعیین ثابت آووگادرو و درنتیجه تحقق یکای مول استفاده می‌شود. بنابراین، در این مقاله به معرفی و بررسی روش-های تحقق یکای مول با نگاه ویژه به روش سیلیسیم پرداخته است.

کلیدواژه‌ها