طراحی مدل مدیریت اجرایی تأمین مالی از طریق مشارکت جمعی در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی پژوهشکده مدیریت پژوهشگاه شاخص پژوه

2 استاد پژوهشگاه شاخص پژوه

چکیده

از آنجایی که سرمایه‌گذاری همواره با ریسک، به ویژه در استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوپا، همراه است، لذا سرمایه‌گذاری جمعی در ازای سهام نمی‌تواند این ریسک را پوشش دهد، هر چه قدر هم که مبلغ کم باشد و هر چقدر هم که هدف ساختن پورتفولیو باشد. در واقع کارکرد اصلی سرمایه‌گذاری جمعی براساس خرید سهام، این است که به استارتاپ این امکان را بدهند که به منابع سرمایه‌ای دسترسی پیدا کنند ولی سرمایه‌گذار آنقدر بزرگ نباشد که در تعیین مسیر حرکت کسب‌و‌کار نقشی داشته باشد. هدف اصلی از این پژوهش طراحی و تبیین مدل اجرایی تامین مالی از طریق مشارکت جمع در کسب‌و‌کارهای دانش‌بنیان است. با در نظر گرفتن هدف اصلی پژوهش و با رویکرد کیفی و کمی ابتدا به شناسایی علل و عوامل موثر بر تامین مالی به کمک تحلیل مضمو و روش دلفی فازی جهت استقرار پرداخته شد و پس از شناخت و درک عمیق از مسئله مورد پژوهش با مشارکت نخبگان و همکاران سازمانی به مدلسازی با استفاده از معادلات ساختاری و ارائه راهکارهای مطلوب صورت می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها